เตือนภัยการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

Cyberbullying เป็นการคุกคามหรือกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายรายตกเป็นเหยื่อของการคุกคามในลักษณะนี้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ถูกรังแกมีปัญหาสุขภาพจิต เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายได้ ดังนั้น แม้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสืบค้นข้อมูลและติดต่อกับเพื่อนหรือบุคคลที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต สอดส่องพฤติกรรมของลูกอยู่เสมอ และคอยแนะนำให้ลูกรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการ Cyberbullying ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สล็อตออนไลน์ Cyberbullying คือ อะไร ? แตกต่างจากการ Bully ทั่วไปอย่างไร ? Cyberbullying เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการคุกคามหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น โดยอาจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรืออาจส่งข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล บล็อก รวมทั้งเว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอต่าง ๆ ซึ่งการกระทำนี้มักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมบนโลกดิจิตอลที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย โดยผู้กระทำอาจรู้จักกับเหยื่อหรือเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ แม้ว่าการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์และการรังแกแบบเผชิญหน้าหรอื Bully จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่เหยื่อเหมือนกัน แต่การรังแกทั้ง 2 รูปแบบก็แตกต่างกันตรงที่การแกล้งกันแบบเผชิญหน้าอาจมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายร่วมด้วย ในขณะที่ Cyberbullying เป็นการใช้เครื่องมือคุกคามเหยื่อบนโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถแพร่กระจายสารต่าง ๆ ไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง รวมทั้งอาจมีบุคคลอื่นอีกมากมายที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วย เด็กกลุ่มใดเสี่ยงเผชิญภัยจาก Cyberbullying ? การเกิด Cyberbullying มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวัยมัธยมต้นที่เด็ก ๆ เริ่มโตขึ้น…

Continue Reading

วิธีรับมือกับความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์แบบครอบครัว ทั้งระหว่างสามีภรรยา บุตรหลานกับพ่อแม่ หรือญาติมิตร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ทุกคนในครอบครัวมักได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันตนเอง รวมถึงหมั่นสังเกตและช่วยเหลือคนรอบข้างจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอาจช่วยให้ตนเองหรือผู้ที่กำลังเผชิญความรุนแรงผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยดี และปรับความเข้าใจใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างปกติสุข สล็อตออนไลน์ ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับเพศหญิงและเพศชาย แต่ผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชาย และอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้ในหลายรูปแบบแตกต่างกัน ดังนี้ ความรุนแรงทางร่างกาย เป็นการทำร้ายโดยใช้กำลัง เช่น ตบ ตี ทุบ ผลัก กัด เตะ หรือใช้กำลังเพื่อข่มขู่ เป็นต้น รวมถึงการขว้างปาข้าวของจนเสียหาย และการทำร้ายสัตว์เลี้ยงด้วยความรุนแรงทางคำพูด พูดโดยใช้อารมณ์ ตะคอก พูดจาหยาบคาย ใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจ เหยียดหยาม ข่มขู่ ทำให้กลัวหรืออับอายความรุนแรงทางเพศ ใช้กำลังหรือข่มขู่เพื่อลวนลามทางเพศ เช่น จับของสงวนหรือสัมผัสร่างกายส่อไปในเรื่องทางเพศโดยผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจ ข่มขืน หรือบังคับให้ดูขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้นความรุนแรงทางอารมณ์ ผู้กระทำอาจพยายามใช้อารมณ์เพื่อควบคุมอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว เช่น กล่าวหาว่าคนรักนอกใจ พยายามเช็คโทรศัพท์มือถือของอีกฝ่ายตลอดเวลา ใช้คำว่ากล่าวที่รุนแรงเมื่ออีกฝ่ายทำไม่ได้ดั่งใจ วิพากษ์วิจารณ์การแต่งตัว บุคลิก และลักษณะการใช้ชีวิตโดยห้ามอีกฝ่ายตอบโต้เพื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุม เป็นต้น นอกจากนี้ ความรุนแรงทางอารมณ์ยังรวมไปถึงการเพิกเฉยและไม่สนใจจนทำให้คุณภาพชีวิตของอีกฝ่ายแย่ลง เช่น ไม่ดูแล ไม่ให้กินอาหาร ไม่พาไปหาหมอ ไม่ให้ไปโรงเรียนหรือไปทำงาน ห้ามไปพบผู้อื่น…

Continue Reading

วิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกาย เพราะจะส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง และปรับมุมมองที่มีต่อโลกให้เป็นไปในแง่ดี เพื่อให้มีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้น สล็อตออนไลน์ นิยามของสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพจิตที่ดี คือ สภาวะจิตใจที่เป็นสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ สุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม ทั้งวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ หรือแม้กระทั่งวัยเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชี้ว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมักมีลักษณะดังนี้ ไม่ค่อยรู้สึกสิ้นหวังเข้าสู่โหมดอารมณ์แง่ลบได้ยาก และปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วมีแนวโน้มจะนึกถึงช่วงเวลาที่ดีมากกว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายเข้าใจถึงความหมายของชีวิต และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีนอกจากนี้ มีงานวิจัยพบว่าการมีสุขภาพจิตดีและการมองโลกในแง่ดีนั้นสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วย โดยอาจช่วยลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ทั้งยังช่วยให้มีน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น และมีปัญหาสุขภาพที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันน้อยลง อย่างไรก็ตาม อาจยังสรุปชัดเจนไม่ได้ว่าสุขภาพจิตที่ดีจะนำไปสู่สุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น หรือการมีสุขภาพกายที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อารมณ์ดี อีกทั้งอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยเช่นกัน jumboslot เคล็ดลับการมีสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพจิตดีจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยรวม แต่นิยามคำว่าสุขภาพจิตดีไม่ได้หมายความว่าต้องไม่เคยมีความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบเลย เพราะอารมณ์เศร้า เสียใจ หงุดหงิด หรือโกรธ ล้วนเกิดขึ้นได้เป็นปกติ อีกทั้งความรู้สึกแง่ลบนั้นใช่ว่ามีแต่ข้อเสีย เพราะในระยะสั้นจะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นปัญหาและควรจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้เอาตัวรอดผ่านพ้นไปได้ ทว่าในระยะยาวก็ควรรู้จักปรับทัศนคติเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแง่บวกกับแง่ลบด้วย และคงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดี…

Continue Reading

อาการเดจาวูคืออะไร

หลายคนคงเคยประสบกับปรากฏการณ์น่าพิศวงที่เรียกว่า เดจาวู ซึ่งเป็นความรู้สึกราวกับว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์ สถานที่ หรือเคยมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งไปยังสถานที่นั้นเป็นครั้งแรก เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิต หรือเป็นการพูดคุยกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน แต่ในทางวิทยาศาสตร์ เดจาวูคืออะไรกันแน่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร ศึกษาได้จากข้อมูลต่อไปนี้ สล็อตออนไลน์ คำว่า เดจาวู (Déjà vu) มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่าเคยเห็นมาก่อนแล้ว ซึ่งแม้หลายคนจะรู้สึกว่าตนเคยเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวมาก่อน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และบางครั้งก็แน่ใจว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะไม่เคยไปยังสถานที่นั้น ๆ หรือเป็นการพูดคุยกับคู่สนทนาเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำ จึงชวนให้สงสัยว่าความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าผู้ที่มีสุขภาพดีประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เคยเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดแบบเดจาวู โดยมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงวัยที่มีอายุ 15-25 ปี และจะค่อย ๆ เกิดขึ้นน้อยลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่เกิดจากการรับความรู้สึกผ่านภาพ เช่น รู้สึกเหมือนเคยเห็นสถานที่ที่เพิ่งไปเยือนครั้งแรกมาก่อน หรือรู้สึกคุ้นเคยเมื่อเห็นรูปสถานที่ สิ่งของ หรือคนที่ไม่รู้จัก เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเกิดขึ้นได้แม้เพียงได้ยินคำศัพท์ที่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร เดจาวู เกิดจากอะไร ? สาเหตุของปรากฏการณ์เดจาวูยังค่อนข้างเป็นปริศนา เพราะไม่มีการศึกษาวิจัยในด้านนี้มากนัก ทั้งยังเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ทดสอบได้ยาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พยายามอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เดจาวูโดยอ้างอิงจากหลากหลายทฤษฎี ดังนี้ มีประสบการณ์ที่คล้ายกันมาก่อน นักวิจัยบางคนเชื่อว่าการอยู่ในเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเดจาวู…

Continue Reading

เอ็นโดฟืน สารแห่งความสุข

เอ็นโดรฟินเป็นสารที่ร่างกายหลั่งออกมาหลังออกกำลังกายและทำกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งช่วยให้รู้สึกดีหรือสบายตัวได้ แต่ไม่เพียงถูกขนานนามว่าเป็นสารแห่งความสุขแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านอีกด้วย ทั้งบรรเทาความเจ็บปวด ช่วยให้คนท้องคลอดลูกง่ายขึ้น บรรเทาอาการซึมเศร้า คลายเครียด เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง และยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย สล็อตออนไลน์ เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) หรือที่บางคนมักเรียกว่าเอ็นโดรฟินนั้น มาจากคำว่า Endogenous ที่หมายความว่าจากภายในร่างกาย และคำว่า Morphine ที่หมายถึงสารบรรเทาอาการปวด ดังนั้น เอ็นโดรฟิน จึงหมายถึงฮอร์โมนบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติที่ผลิตจากภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ประกอบด้วยเปปไทด์กลุ่มใหญ่ที่ผลิตจากระบบประสาทส่วนกลางและต่อมใต้สมอง ร่างกายจะปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเจ็บปวดหรือความเครียด โดยจะกระจายไปทั่วตามระบบประสาท ซึ่งการหลั่งเอ็นโดรฟินทำให้รู้สึกมีความสุข เคลิบเคลิ้ม อิ่มอกอิ่มใจ คลายเครียด ทำให้อยากอาหารมากขึ้น ช่วยหลั่งฮอร์โมนเพศ และเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ มีการแนะนำว่าเอ็นโดรฟินส่งผลให้เกิดอาการฟินในนักวิ่งมาราธอนด้วย (Runner’s High) ซึ่งเป็นความเคลิบเคลิ้ม มีความสุข หรือไร้ความรู้สึกเจ็บปวดหลังออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงถึงบทบาทของเอ็นโดรฟินเกี่ยวกับการทำให้รู้สึกมีความสุขหรือเคลิบเคลิ้ม แต่อย่างน้อยก็ทราบได้ว่าร่างกายผลิตสารนี้ออกมาเพื่อตอบสนองต่อการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน ประโยชน์ของเอ็นโดรฟิน บรรเทาความเจ็บปวด โดยสารนี้จะทำปฏิกิริยากับหน่วยรับความรู้สึกในสมอง ทำให้ร่างกายรู้สึกเจ็บปวดน้อยลง และออกฤทธิ์คล้ายกับยาแก้ปวด เช่น มอร์ฟีน หรือโคเดอีน เป็นต้น แต่เอ็นโดรฟินเป็นสารที่ร่างกายผลิตออกมาตามธรรมชาติ จึงไม่ทำให้เกิดการเสพติดเหมือนการใช้ยาบางชนิดแต่อย่างใด jumboslot ช่วยให้คลอดลูกง่ายขึ้น แม้การคลอดลูกจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่รอคอย แต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดด้วยเช่นกัน ซึ่งสารเอ็นโดรฟินจะช่วยให้คุณแม่คลอดเจ้าตัวน้อยได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย โดยมีการศึกษาขนาดเล็กที่แสดงให้เห็นว่า ในช่วงท้าย…

Continue Reading

แนะนำผู้ดูแลสุขภาพจิต

ความเครียดและความวิตกกังวลต่อปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องเผชิญ แต่บางครั้งการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ทรมานก็เป็นเรื่องยากเกินกว่าจะรับมือโดยลำพัง การขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจึงเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอายแบบที่หลายคนเป็นกังวลแต่อย่างใด สล็อตออนไลน์ ทำความรู้จักกับจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา แม้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาจะมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยเหมือนกัน แต่ทั้งคู่ก็ทำงานต่างกัน โดยจิตแพทย์ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยทางจิต ทำหน้าที่พิจารณาให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจต่าง ๆ เช่น การตรวจเลือด การตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น รวมทั้งทำการรักษา เช่น บำบัดด้วยการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สั่งจ่ายยา ใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นสมอง และประเมินว่าผู้ป่วยต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลหรือไม่ เป็นต้น ส่วนนักจิตวิทยา คือ ผู้ที่เรียนทางจิตวิทยาและได้รับการฝึกจนเป็นนักจิตวิทยาคลินิก มีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือบำบัดผู้ป่วยด้วยการพูดคุย แต่นักจิตวิทยาจะไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือวินิจฉัยอาการทางการแพทย์ได้ โดยทั้งคู่มักทำงานร่วมกันเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ นักจิตวิทยาอาจทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ ทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาสามารถช่วยรับฟัง ให้คำปรึกษา และเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด ความวิตกกังวล ความสะเทือนใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภาวะซึมเศร้า โรคกลัว ปัญหาในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยบำบัดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รักษาโรคการกินผิดปกติ ปัญหาการนอนหลับ รวมไปถึงโรคทางจิตเวชทั้งหลาย เช่น โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ เป็นต้น การทำงานของจิตแพทย์และนักจิตวิทยา เมื่อมีปัญหาสุขภาพกายใจใด…

Continue Reading

การเยียวยาแผลใจจากการอกหัก

อาการอกหักหรือความเสียใจจากความผิดหวัง การเลิกรา การสูญเสีย หรือการไม่ได้รับความรักจากคนที่เรารักตอบ อาจเป็นเรื่องเจ็บปวดและทุกข์ระทมเกินกว่าจะข้ามผ่านไปได้ง่าย ๆ โดยนอกจากความปวดร้าวทางจิตใจและอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่เผชิญกับปัญหาอกหักอาจมีอาการทางร่างกายบางอย่างอีกด้วย ซึ่งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะอกหักและเรียนรู้วิธีเยียวยาสภาพจิตใจตนเองอาจช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี้ไปได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการศึกษาและงานวิจัยบางส่วนพบว่า การรู้สึกอกหักและความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อสมองจนนำไปสู่อาการทางร่างกายได้ ดังนี้ สล็อตออนไลน์ รู้สึกเจ็บปวดทางร่างกาย ผลการสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพิเศษในการศึกษาบางชิ้นพบว่า การผิดหวังในความรัก การถูกปฏิเสธ การอกหัก และการเลิกรากับคนรัก กระตุ้นให้สมองทำงานแบบเดียวกันกับขณะที่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย เมื่ออกหัก หลายคนจึงอาจรู้สึกคล้ายเจ็บปวดทางร่างกายไปด้วย แต่โดยทั่วไปความเจ็บปวดทางร่างกายจะรุนแรงเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วค่อย ๆ บรรเทาลงเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม อาการต่าง ๆ จากการอกหักก็สามารถคงอยู่ได้นานเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนได้เช่นกันภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ความเครียด ความเหงา และอารมณ์ซึมเศร้าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ โดยอาจทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ซึ่งอาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงจนร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย บางรายที่เครียดอย่างรุนแรงอาจมีอาการแน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว และปวดท้องด้วย นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีที่พบได้น้อยมาก คือ ผู้ที่อกหักอาจมีอาการของภาวะหัวใจสลายโดยจะมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมกับหายใจลำบาก ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเผชิญสถานการณ์ที่เครียดจัดอย่างการสูญเสียคนรักไปมีอาการเหมือนถอนยา อาการอกหักกระตุ้นให้เกิดกลไกในสมองแบบเดียวกับอาการถอนยาจากการใช้สารเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคิด การจดจ่อ และการดำเนินชีวิตประจำวัน คนรอบข้างจึงควรทำความเข้าใจว่าสภาวะทางจิตใจของผู้ที่อยู่ในช่วงอกหักนั้น ย่อมไม่สมบูรณ์และเศร้าซึมผิดปกติได้เป็นเรื่องธรรมดาเฝ้านึกถึงแต่เรื่องความผิดหวัง เมื่ออกหัก สมองจะเกิดความคิดวนเวียนเกี่ยวกับคนรักหรือคนที่หักอกเราขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้ หรือบางครั้งก็ทำให้คิดถึงแต่ภาพความทรงจำตอนที่อยู่ด้วยกัน บทสนทนาบางอย่าง หรือความทรงจำใด ๆ ที่มีร่วมกันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะยิ่งทำให้รู้สึกเจ็บปวดและโศกเศร้าคล้ายการเปิดบาดแผลออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่อกหักจึงอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะพาตัวเองออกจากความคิดความทรงจำเก่า…

Continue Reading

ความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัย

อายุอาจไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคู่รักหลาย ๆ คู่ แต่ในบางครั้งความรักต่างวัยก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้เช่นกัน เพราะนอกจากอายุที่ต่างกันแล้ว ความคิด มุมมอง และเป้าหมายการใช้ชีวิตของทั้งสองคนอาจแตกต่างกันด้วย และอาจนำมาซึ่งปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันจนนำไปสู่การจบความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นในที่สุดได้ แต่ใช่ว่ารักต่างวัยจะไม่ราบรื่นเสมอไป เพราะมีคู่รักหลายคู่ที่สามารถปรับทัศนคติและครองรักกันได้อย่างมีความสุข หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีรักต่างวัยอยู่แล้วล่ะก็ ลองสังเกตความสัมพันธ์ ทบทวนตัวเอง และตอบคำถามเหล่านี้ดูว่ารักครั้งนี้จะรอดหรือจะล่ม แล้วพอจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง มาดูกันเลย !! สล็อตออนไลน์ ไลฟ์สไตล์เข้ากันได้หรือไม่ ?อายุที่ห่างกันมากอาจทำให้ความชอบและความสนใจต่างกันไปด้วย โดยทั้งคู่อาจชื่นชอบภาพยนตร์ เพลง งานอดิเรก การแต่งตัว หรือรสนิยมด้านอื่น ๆ จากยุคสมัยที่ต่างกัน จึงทำให้มีความสนใจไปในคนละทิศทาง และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ ในทางกลับกันหากทั้งสองคนมีความชอบส่วนบุุคคลที่คล้ายคลึงกันก็อาจช่วยเติมสีสันและทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น คาดหวังกับคนรักมากไปหรือไม่ ?บ่อยครั้งที่คู่รักต่างวัยหลายคู่มักคาดหวังให้อีกฝ่ายมีนิสัย ความคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไปตามอายุ แต่ความจริงแล้วคนรักที่อายุมากกว่าอาจไม่ได้ฉลาดหรือมีประสบการณ์มากไปกว่าอีกฝ่าย ในขณะเดียวกันคนรักที่อายุน้อยกว่าก็อาจไม่ได้ชื่นชอบการผจญภัยหรือการทำกิจกรรมใหม่ ๆ และถึงแม้ว่าคนรักจะมีนิสัยหรือทัศนคติตามที่คิดไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่าง ๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางคู่อาจพบว่าคนรักที่มีอายุน้อยกว่าอาจไม่ต้องการคำปรึกษาแนะนำจากอีกฝ่าย ส่วนคนรักที่อายุมากกว่าก็อาจรู้สึกเบื่อที่อีกฝ่ายใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เป้าหมายในชีวิตสอดคล้องกันหรือไม่ ?เป้าหมายของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามอายุ ซึ่งคู่รักต่างวัยก็อาจมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน โดยอีกฝ่ายอาจอยากใช้ชีวิตไปกับการท่องเที่ยว ในขณะที่อีกฝ่ายอาจอยากมีลูกและสร้างครอบครัวที่มั่นคง ดังนั้น การรับรู้เป้าหมายในชีวิตของแต่ละฝ่ายอาจช่วยให้เข้าใจกันและสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตร่วมกันได้ jumboslot แลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตคู่บ้างหรือไม่ ?การพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองชีวิตคู่ถือเป็นเรื่องสำคัญของคู่รักต่างวัย เพราะเมื่อความสัมพันธ์ดำเนินมาอย่างมั่นคงจนถึงจุดที่รู้สึกอยากแต่งงาน แต่หากต่างฝ่ายต่างมีคนรอบข้างและสังคมแวดล้อมที่แตกต่างกัน อย่างฝ่ายหนึ่งอาจแวดล้อมด้วยผู้คนที่แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้ว ในขณะที่อีกฝ่ายอาจมีเพื่อน ๆ…

Continue Reading

เคล็ดลับบำรุงสมอง

ประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น หลายคนอาจแสวงหาเคล็ดวิธีต่าง ๆ มาบำรุงสมอง บริหารความคิดและสติปัญญา เพราะกลัวว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา ซึ่งการปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรง และการหมั่นฝึกบริหารสมองเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโต อาจช่วยบำรุงสมองและลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ สล็อตออนไลน์ เซลล์ประสาทในสมองถูกสร้างขึ้นในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นบริเวณที่ตอบสนองต่อข้อมูลจากการเรียนรู้ จัดเก็บความจำระยะยาว และควบคุมอารมณ์ ทว่าจำนวนเซลล์ประสาทจะค่อย ๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจดจำสิ่งต่าง ๆ จึงจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุบางรายอาจมีความจำที่สั้นลง หรือไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่รับมาได้อย่างถูกต้อง การบำรุงสมอง วิธีง่าย ๆ เพื่อสุขภาพดี ๆ อย่างไรก็ตาม ร่างกายสามารถผลิตเซลล์ประสาทเพิ่มเพื่อทดแทนเซลล์ส่วนที่ตายไปได้ โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า การสร้างเซลล์ประสาท (Neurogenesis) ซึ่งการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการฝึกบริหารสมอง อาจช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดังกล่าวและช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ รวมถึงลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้ด้วย ดังนี้ ออกกำลังกายปัจจุบันมีงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมากที่พบว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำอย่างการวิ่งเหยาะ ๆ หรือการว่ายน้ำนั้น มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์สมอง เพิ่มมวลสมอง ลดความเสี่ยงภาวะความจำเสื่อม และเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดในกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยวันละ 30 นาที ไม่น้อยกว่า 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลานานกว่า 1 ปี นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่พบว่าการออกกำลังกายอาจช่วยควบคุมอาการป่วยของผู้ที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมองโดยทำให้อาการดังกล่าวไม่รุนแรงขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างซับซ้อนอย่างการเต้นหรือการเล่นกีฬา…

Continue Reading

อาการขี้หึงส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

ความหึงหวงเป็นต้นเหตุหนึ่งของการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคู่รัก ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่าอาการหึงก็มีข้อดีเช่นกัน แต่จะเป็นอย่างไร ? และจะปรับปรุงนิสัยขี้หึงมากเกินไปได้หรือไม่ ? บทความนี้มีคำตอบมาฝากคุณแล้ว ! อาการหึงหวง เรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ สล็อตออนไลน์ ความหึงเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าบางคนหรือบางสถานการณ์กำลังคุกคามสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ โดยการหึงหวงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นระหว่างคู่รักเสมอไป แต่อาจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นได้ ทั้งพี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาการหึงที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้อาจส่งผลดีต่อความสัมพันธ์นั้น ๆ เพราะมีส่วนช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดีที่เป็นคนสำคัญ และอาจช่วยให้ความสัมพันธ์นั้น ๆ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อาการหึงหวงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเกินไป นอกจากจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ฉันท์คนรัก ซึ่งความหึงอาจทำให้คน ๆ นั้นรู้สึกโกรธ วิตกกังวล หรืออ่อนไหวง่ายกว่าปกติ บางคนอาจพยายามแสดงความเป็นเจ้าของหรือการมีสิทธิเหนือคนรัก ในขณะที่บางคนอาจไม่สามารถควบคุมอาการได้จนถึงขั้นข่มขู่ทำร้ายบุคคลที่ 3 หรือแม้กระทั่งคนรักของคุณเอง ความขี้หึงส่งผลเสียอย่างไร ? ความสัมพันธ์ แน่นอนว่าอาการหึงหวงที่มากเกินไปนั้นเป็นชนวนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มกล่าวหาอีกฝ่ายในเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง ซึ่งมักทำให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาคิดว่าคนรักไม่ไว้ใจตนเอง จนเกิดความรู้สึกเสียใจ น้อยใจ กังวลใจ และโกรธตามมา สุขภาพร่างกาย อาการหึงหวงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการนอนหลับและทำให้มีอาการเบื่ออาหารได้ อีกทั้งอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติคล้ายภาวะวิตกกังวลเรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกมาก หรือหัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ อาการหึงหวงที่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่มีการรับมืออย่างถูกต้อง…

Continue Reading