วิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกาย เพราะจะส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง และปรับมุมมองที่มีต่อโลกให้เป็นไปในแง่ดี เพื่อให้มีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้น สล็อตออนไลน์ นิยามของสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพจิตที่ดี คือ สภาวะจิตใจที่เป็นสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ สุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม ทั้งวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ หรือแม้กระทั่งวัยเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชี้ว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมักมีลักษณะดังนี้ ไม่ค่อยรู้สึกสิ้นหวังเข้าสู่โหมดอารมณ์แง่ลบได้ยาก และปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วมีแนวโน้มจะนึกถึงช่วงเวลาที่ดีมากกว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายเข้าใจถึงความหมายของชีวิต และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีนอกจากนี้ มีงานวิจัยพบว่าการมีสุขภาพจิตดีและการมองโลกในแง่ดีนั้นสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วย โดยอาจช่วยลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ทั้งยังช่วยให้มีน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น และมีปัญหาสุขภาพที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันน้อยลง อย่างไรก็ตาม อาจยังสรุปชัดเจนไม่ได้ว่าสุขภาพจิตที่ดีจะนำไปสู่สุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น หรือการมีสุขภาพกายที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อารมณ์ดี อีกทั้งอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยเช่นกัน jumboslot เคล็ดลับการมีสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพจิตดีจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยรวม แต่นิยามคำว่าสุขภาพจิตดีไม่ได้หมายความว่าต้องไม่เคยมีความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบเลย เพราะอารมณ์เศร้า เสียใจ หงุดหงิด หรือโกรธ ล้วนเกิดขึ้นได้เป็นปกติ อีกทั้งความรู้สึกแง่ลบนั้นใช่ว่ามีแต่ข้อเสีย เพราะในระยะสั้นจะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นปัญหาและควรจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้เอาตัวรอดผ่านพ้นไปได้ ทว่าในระยะยาวก็ควรรู้จักปรับทัศนคติเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแง่บวกกับแง่ลบด้วย และคงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดี…

Continue Reading

น้ำมันหอมระเหยช่วยผ่อนคลายความเครียด

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่มีมาแต่สมัยอียิปต์โบราณจนปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการผ่อนคลายความเครียด บรรเทาอาการปวด และรักษาสิว แต่น้ำมันหอมระเหยจะมีประสิทธิภาพรักษาอาการต่าง ๆ และมีความปลอดภัยจริงหรือไม่ และมีวิธีใช้อย่างไร สามารถศึกษาได้จากข้อมูลต่อไปนี้ สล็อตออนไลน์ น้ำมันหอมระเหย คือ สารที่ถูกสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ไม่ว่าจะเป็นใบ เปลือกผล เปลือกไม้ หรือเนื้อไม้ โดยน้ำมันที่สกัดได้จะให้กลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิด และกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อแยกน้ำมันออกจากพืชนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน อย่างการใช้ไอน้ำ การสกัดเย็น หรือการใช้สารเคมี ซึ่งน้ำมันหอมระเหยที่ผ่านกระบวนการทางเคมีจะไม่ถูกจัดว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ น้ำมันหอมระเหยถูกนำมาใช้อย่างไร ? น้ำมันหอมระเหยมักถูกนำมาใช้ในศาสตร์สุคนธบำบัด หรือที่เรียกกันว่าอโรมาเธอราพี (Aromatherapy) ซึ่งเป็นการใช้กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชมาบำบัดหรือรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น สูดดมกลิ่น ทาลงบนผิวหนัง นวดน้ำมัน หรือนำมาบริโภคโดยผสมกับชาหรือน้ำผึ้ง เป็นต้น ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยยอดนิยม ปัจจุบันมีน้ำมันหอมระเหยมากมายกว่า 90 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดต่างก็มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และมีสรรพคุณแตกต่างกัน โดยน้ำมันหอมระเหยที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย มีดังนี้ น้ำมันหอมระเหยจากขิง นอกจากการดื่มชาขิงจะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้แล้ว การสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากขิงก็อาจช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้เช่นกัน เนื่องจากมีศูนย์มะเร็งแห่งหนึ่งได้ทดลองใช้น้ำมันหอมระเหยนี้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายรังสี jumboslot น้ำมันหอมระเหยจากเลมอน อาจช่วยปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติ โดยนักวิจัยพบว่าผู้ที่เผชิญภาวะซึมเศร้าได้ใช้ยาต้านเศร้าในปริมาณลดลงหลังจากได้ดมกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจากเลมอน น้ำมันหอมระเหยจากส้ม อาจช่วยระงับอาการวิตกกังวลได้ โดยมีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาคุณสมบัติด้านนี้แล้วพบว่า กลุ่มผู้ทดลองที่สูดดมน้ำมันหอมระเหยจากส้มก่อนทำแบบทดสอบนั้น…

Continue Reading

วิธีคลายเครียดง่ายๆ

ความเครียดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพได้ทั้งกายใจ เช่น อาการปวดศีรษะ โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคอ้วน รวมถึงโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้น การคลายเครียดด้วยการทำกิจกรรมหรือปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงดีต่ออารมณ์และจิตใจแล้ว แต่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน สล็อตออนไลน์ เมื่อเกิดภาวะตึงเครียด เราอาจจัดการกับความเครียดของตนเองได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ หายใจเข้าลึก ๆ หยุดพักจากทุกสิ่งแล้วลองสำรวจลมหายใจตนเองสัก 5 นาที เริ่มต้นด้วยการนั่งหลังตรง หลับตา เอามือวางไว้ที่หน้าตัก จากนั้นหายใจเข้าลึก ๆ ด้วยจมูก แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปาก หรืออาจนั่งสมาธิเพื่อช่วยคลายเครียดด้วยก็ได้ ซึ่งหากทำเป็นประจำทุกวันก็อาจช่วยให้สมองรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นหัวเราะออกมาดัง ๆ การหัวเราะจนท้องแข็งไม่เพียงแต่ดีต่อจิตใจเท่านัั้น แต่ยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ร่างกายหลั่งออกมาตอนเครียด และยังช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยยิ้มให้กับทุกสิ่ง ไม่แปลกที่จะอารมณ์ไม่ดี โกรธ หรือโมโหในแต่ละวันที่ต้องเจอกับปัญหา แต่หากเราคิดบวกและเลือกที่จะยิ้มกว้าง ๆ ให้กับทุกสิ่ง ไม่เพียงจะช่วยให้ตัวเองคลายเครียดแล้ว ยังอาจช่วยให้ผู้คนรอบข้างยิ้มตามและมีความสุขได้เช่นกันจัดระเบียบความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หากกลัวว่าจะพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ควรใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิด แล้วอาจเขียนลงบนกระดาษ เขียนออกมาเป็นลำดับ หรือวาดภาพตามสะดวก เพราะวิธีนี้อาจช่วยให้คุณเห็นภาพความคิดของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น jumboslot ขยับร่างกายให้มากขึ้น ทั้งด้วยการออกกำลังกาย เล่นโยคะ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ปีนเขา ยกน้ำหนัก…

Continue Reading

รู้จักกับโรควิตกกังวล

GAD หรือโรควิตกกังวลทั่วไป เป็นภาวะทางจิตใจชนิดหนึ่งที่อาจรบกวนชีวิตประจำวันของใครหลายคน เพราะไม่เพียงแต่มีผลต่อจิตใจเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ด้วย เช่น ทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย หรือมีเหงื่อออกมาก เป็นต้น ซึ่งการรับมือกับความกังวลที่เกิดขึ้นด้วยตนเองนั้นทำได้หลายวิธี ศึกษาได้จากบทความนี้ สล็อตออนไลน์ ทำรู้จักกับ GAD GAD หรือ Generalized Anxiety Disorder เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีความกังวลมากเกินไปในหลายเรื่องของชีวิตแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป โดยจะส่งผลกระทบต่อความคิดและมักกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่มีภาวะนี้จะไม่สามารถควบคุมความกังวลของตนได้ และแม้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของภาวะ GAD แต่ก็มีปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ อย่างพันธุกรรม สารเคมีในสมอง คาเฟอีน การสูบบุหรี่ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ที่มีภาวะ GAD อาจมีอาการ เช่น มองโลกในแง่ร้าย ควบคุมสมาธิไม่ได้ รู้สึกไม่ผ่อนคลาย นอนไม่หลับ ปวดตึงกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ ปวดหัว อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกมาก หายใจเร็ว เป็นต้น โดยการรักษาภาวะวิตกกังวลทั่วไปทำได้หลายวิธี ซึ่งผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงดูแลตนเองที่บ้านไปด้วย เพื่อบรรเทาอาการให้ดีขึ้น เทคนิคช่วยบรรเทาภาวะ GAD ด้วยตนเอง ภาวะ…

Continue Reading

วิธีจัดการความกังวล

ความรู้สึกวิตกกังวลเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองตามปกติของร่างกายเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเครียดหรือกดดัน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีการรับมือด้วยตนเองอาจช่วยลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพ สล็อตออนไลน์ ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อสมองรับรู้ถึงความไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยในชีวิต จึงสร้างปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นภายในร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจในสถานการณ์ที่กดดันได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ บทความนี้จึงได้รวบรวมวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลด้วยตนเองมาฝากกัน 5 วิธีรับมือกับความวิตกกังวลเครียดและกังวลมากเกินไป ลดความรู้สึกวิตกกังวลได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้ จัดการกับความรู้สึกของตัวเองการห้ามไม่ให้เกิดความรู้สึกกังวลเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากความกังวลเป็นความรู้สึกไม่สบายใจหรือความกระวนกระวายที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งอย่างควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ บางคนอาจรู้สึกว่าความวิตกกังวลช่วยให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ หรือหากไม่รู้สึกกังวลอาจทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม หากมีความวิตกกังวลมากเกินไป อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ จึงไม่ควรใช้เวลาส่วนใหญ่หมกมุ่นไปกับเรื่องที่กังวล โดยอาจกำหนดระยะเวลาในช่วงสั้น ๆ ของวัน หรือใช้วิธีการจดบันทึกความคิดหรือความรู้สึกในแต่ละวันลงในสมุดจด ซึ่งนอกจากจะเป็นการระบายความรู้สึกไม่สบายใจแล้ว ยังช่วยให้ได้สังเกตเห็นเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอีกด้วย ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้จัดการกับความเครียดและวิตกกังวลได้ดีขึ้น โดยอาจจะลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ jumboslot รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน นอกจากนี้ ควรระมัดระวังการรับประทานสารปรุงแต่งอาหารและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เนื่องจากอาจทำให้บางคนมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายกว่าปกติออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างการเดินเร็วหรือการวิ่ง ซึ่งจะช่วยลดการสร้างฮอร์โมนความเครียด ทำให้นอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจในรูปร่างของตนเองอีกด้วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากการอดนอนอาจกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลและโรคอื่น ๆ ตามมา โดยการเข้านอนให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอน และจัดบรรยากาศในห้องให้เอื้อต่อการนอนหลับได้สนิท จำกัดปริมาณการดื่มคาเฟอีนการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างชา กาแฟ หรือช็อคโกแลต ในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน…

Continue Reading