น้อยหน่าฝ้ายเขียว

น้อยหน่าฝ้ายเขียว ซึ่งส่งผลสีเขียว น้อยหน่าฝ้าย น้ำหนักเฉลี่ย ผลละ 2-3 ขีด รสไม่หวานมากเท่าไรนัก เสียหายง่าย ผลิตผลเฉลี่ย ไร่ละ 800-1,000 โล น้อยหน่าฝ้ายมีลักษณะเนื้อหยาบคายเป็นทราย เปลือกไม่ล่อน เมื่อปอกเนื้อกับเม็ดมักติดเปลือก เนื้อยุ่ยไม่จับตัวกันจบกลายเป็นก้อน น้อยหน่าฝ้ายเขียวมีเนื้อในสีขาว jumbo jiliน้อยหน่า เป็นไม้ทรงพุ่มไม้ขนาดเล็ก มีถิ่นเกิดในแถบร้อนของทวีปอเมริกากึ่งกลาง นำเข้ามาปลูกเอาไว้ภายในประเทศแถบทวีปเอเชียทีแรกโดยชาวประเทศสเปน รวมทั้งชาวประเทศโปรตุเกส ส่วนในประเทศไทยมีการนำเข้าน้อยหน่าคราวแรกในยุคจังหวัดลพบุรีตอนนี้การ ปลูกน้อยหน่าในประเทศไทยมีอยู่หลายแบบร่วมกัน และก็มีชื่อเรียกไม่เหมือนกันในแต่ละแคว้น ได้แก่ ภาคกึ่งกลาง เรียก น้อยหน่า ภาคทิศตะวันออก เรียก นอแฟ, มะนอแฟหรือมะแฟ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก มักเขียบ ภาคใต้ เรียก น้อยแน่ ลาหนัง (จังหวัดปัตตานี) ชื่ออื่นๆเตียม, น้อยแน่, มะลอแน่, มะออแรง ส่วนประเทศกัมพูชาเรียกน้อยหน่าว่า เตียบ สล็อตลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์ ลำต้นน้อยหน่าจัดเป็นไม้ผลยืนต้นผลัดใบ มีทรงพุ่มไม้ขนาดเล็ก ลำต้นแท้สูงโดยประมาณ 1 เมตร และก็จะแตกกิ่งก้านออกเป็นกิ่งหลัก กิ่งรอง กิ่งกิ้งก้าน แล้วก็กิ่งย่อย โดยจะแตกกิ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำต่อจากลำต้นแท้…

Continue Reading

ผลธนนไชย

ชื่อเรียกอื่นๆพังพวยนก, พังพวยป่า, ลันไชย (จังหวัดราชบุรี), รวงไทร, รางไทร, รางไทย (จังหวัดอุบลราชธานี), ลังไทร (จังหวัดปราจีนบุรี)บ้านเกิดเมืองนอน ลาว เวียดนาม รวมทั้งเขมร ในประเทศไทยเจอที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดราชบุรี รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจอทั่วๆไปตามป่าผลัดใบ และก็ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ระดับความสูง 50-200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล jumbo jiliต้นไม้นี้ มีขึ้นตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณทุกภาคของเมืองไทยเวลาขึ้นไปบนเข้าป่าจะเจอต้น “ธนนชัย” ขึ้นกับเยอะมาก โดยยิ่งไปกว่านั้นในตอนผลัดใบ ใบอ่อนหรือยอดอ่อนจะเป็นสีแดงอมชมพูห่อตัวแทรกกันหนาแน่นเหมือน กะหลํ่าปลีกล้วย กระจัดกระจายทั่วทั้งยังต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าดอกงามมากมาย บนเขาใหญ่เคยประสบพบเห็นหลายต้นผล ทรงกลม เมื่อสุกเป็นสีม่วง มีเนื้อห่อหุ้มเม็ด เวลาติดผลสุกนกประเภทต่างๆมักบินไปรับประทานผลสุกบ่อยๆ ดอก ออกตอนระหว่างธ.ค.ตลอดไปจนกระทั่งมีนาคมปีหน้า ผลแก่จัดในตอนเมษายนของทุกปี แพร่พันธุ์ด้วยเม็ดและก็ตอนกิ่ง มีชื่อเรียกอีกเป็น ศรี-ธนนชัย พังพวยนก หรือ พังพวยป่า และก็ หลวงไทร สล็อตลักษณะ ไม้ใหญ่ขนาดกึ่งกลาง สูง 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขน ใบ ผู้เดียว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่…

Continue Reading

ทุเรียนเทศ

ทุเรียนเทศ ชื่อสามัญ Soursop, Prickly custard apple)ทุเรียนเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L. จัดอยู่ในสกุลกระดังงา (ANNONACEAE)เรียนเทศ มีชื่อแคว้นอื่นๆว่า มะทุเรียน (ภาคเหนือ), หมากเขียบหลด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ทุเรียนแขก (ภาคกึ่งกลาง), ทุเรียนน้ำ ฯลฯ jumbo jiliบ้านเกิดเมืองนอนทุเรียนเทศทุเรียนเทศเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีบ้านเกิดเมืองนอน อยู่ในแถบอเมริกากึ่งกลาง และก็เป็นพืชประจำถิ่นของแถบนั้น ถัดมาได้เริ่มแพร่ไปสู่พื้นที่เขตร้อนทั่วทั้งโลกราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในขณะนี้สามารถเพาะปลูกได้ในเขตร้อนชื้นทั่วทั้งโลก สำหรับในทวีปเอเชียมีการคาดคะเนว่ามีการนำเข้ามาในประเทศแถบทวีปเอเชียทีแรกโดยชาวตะวันตก รวมทั้งถูกนำเข้ามาแถบประเทศในเอเซียอาคเนย์โดยชาวประเทศสเปน ในทวีปเอเซียเจอได้ในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สำหรับเมืองไทยพบมากทางตอนใต้ของเมืองไทยทุเรียนเทศ เป็นพืชประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในเครือญาติเดียวกันกับน้อยหน่า กระดังงา นมแมว แล้วก็จำปี โดยรูปแบบของผลนั้นจะมีรูปร่างเหมือนทุเรียน รวมทั้งมีหนาม เปลือกมีสีเขียว ในส่วนของเนื้อจะมีสีขาว ชุ่มฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งพืชประเภทนี้จะปลูกมากมายในแถบเอเซียอาคเนย์รวมทั้งในแถบอเมริกากึ่งกลาง โดยเป็นพืชที่ถูกใจอากาศที่มีความชุ่มชื้นสูงทุเรียนเทศ คือผลไม้ที่ขาดการให้ความเอาใจใส่ด้านเศรษฐกิจในไทย โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเพาะปลูกมากมายในภาคใต้ของเมืองไทย รวมถึงมาเลเซียรวมทั้งประเทศสิงคโปร์พบว่าทุเรียนเทศนี้ได้หายไปจากตลาดเขตแดน แต่ได้ในรูปของการเปลี่ยนรูป อาทิเช่น น้ำทุเรียนเทศเข้มข้น น้ำทุเรียนเทศใส่กล่องพร้อมดื่มในร้านค้าแถวรัฐปีนังของมาเลเซีย สล็อตประโยช์จากทุเรียนเทศ1.ใช้กินคือผลไม้สดหรือนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ปั่น2.สารสกัดจากส่วนของใบ เม็ด รวมทั้งลำต้นของทุเรียนเทศมีฤทธิ์สำหรับในการต้านเชื้อไวรัสรวมทั้งเซลล์ของมะเร็ง3.การกินผลไม้ประเภทนี้จะช่วยเพิ่มนมกับหญิงให้นมลูก4.ใบประยุกต์ใช้ชงดื่มช่วยให้นอนสบาย5.นำใบมาใส่เอาไว้ภายในหมอนหนุน จะช่วยทำให้ปรับหลับสนิทเพิ่มขึ้น6.ใบของทุเรียนเทศมีการประยุกต์ใช้เป็นยาระงับประสาท7.รากและก็เปลือกเอามาทำเป็นชาชงดื่มแก้อาการเครียด ช่วยลดลักษณะของการเจ็บปวดแล้วก็ลดการเกร็ง8.ช่วยแก้อาการเมา ด้วยการกางใบขยี้ลงในน้ำผสมกับน้ำมะนาว 2 ลูก…

Continue Reading

คอแลน

คอแลน มีชื่อแคว้นอื่นๆว่า คอลัง กะเบน สังเครียดขอน (ภาคใต้), มะแงๆว มะงัดแงะ หมักงาน บักแงๆว หมักแวว หมักแงๆว หมากงอแงว (ภาคทิศตะวันออก), ลิ้นย่างป่า (ภาคตันออกเฉใต้) ฯลฯ ผลไม้จำพวกนี้จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับลิ้นย่าง ลำไย เงาะ มามอนซีโย คอแลน คือผลไม้เมืองที่มีอากาศร้อน ลักษณะก็จะคล้ายกับลิ้นย่างแม้กระนั้นเนื้อข้างในจะคล้ายกับเงาะ เนื้อมีรสเปรี้ยว ส่วนเม็ดเป็นพิษไม่อาจจะกินได้ jumbo jiliรูปแบบของคอแลนก้านคอแลน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกึ่งกลาง ไม่ผลัดใบ สูงราวๆ 10-20 เมตร เปลือกเรียบ มีสีน้ำตาลคล้ำ เรือนยอดเป็นพุ่มไม้ออกจะทึบ รูปแบบของใบคอแลน เนื้อดก ใบสีเขียว ออกเป็นช่อติดเรียงสลับยาวราวๆ 20-30 ซม. โดยใบย่อยเป็นรูปขอบขนานปนรูปไข่กลับถึงรูปรี ติดตรงกันข้าม 1-3 คู่ โคนใบมนแล้วก็เบี้ยว ขอบของใบเรียบ ข้างหลังใบสะอาดวาว ส่วนท้องใบสีจาง สล็อตดอกคอแลน มีขนาดเล็ก มีสีขาวอมเขียว ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ทุกส่วนของช่อดอกจะมีขนสีเทาทั่วๆไป โคนกลีบรองดอกจะชิดกันเป็นรูปถ้วยปากกว้าง ปลายแยกเป็น 5 แฉก ส่วนกลีบดอกไม้ไม่มี…

Continue Reading

ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง

ทุเรียนประเภทชะนีเกาะช้าง“ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” จังหวัดตราดยอดเยี่ยมทุเรียนที่ผ่านการตรวจพินิจพิจารณาแล้วว่ามีวิตามินเกลือแร่สารอาหารที่มีคุณประโยชน์ ปลูกบนเกาะสมควรทั้งยังลมฟ้าอากาศ ออกเร็วกว่าที่อื่นๆรูปแบบของทุเรียนชะนีเกาะช้าง มีรสชาติดี เนื้อเนียน นุ่ม เปลือกบาง มากมายด้วยค่าจากสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาพทางด้านร่างกาย หลักฐานด้านธรณีวิทยาพบว่าเกาะช้างเป็นหลักที่ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ มีอากาศบริสุทธิ์ มีผลกระทบจากน้ำทะเล ประกอบกับต้นทุเรียนแก่ ลำต้นสูงใหญ่ มีรากหยั่งลึก สามารถดูดแร่ในดินภูเขาไฟที่อยู่ลึก ก็เลยทำให้ผลิตผลมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล jumbo jiliทุเรียน หรือ Durian เป็นภาษามาลายู ทั้งๆที่มาเลเซียและก็อินโดนีเซีย ออกเสียงเช่นเดียวกัน โดยมีรากศัพท์ของภาษามาลายูว่า มองรี หมายความว่า หนาม จากบันทึกของนายลาลูกางร์ ในยุคกรุงศรีอยุธยา พบว่าเมืองไทยมีการปลูกทุเรียนกันแล้ว โดยยิ่งไปกว่านั้นภาคใต้แล้วก็ภาคทิศตะวันออก ด้วยหลักฐานทางภาษาศาสตร์ ทุเรียนคงจะมีถิ่นเกิดอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย ด้วยเหตุว่าทุเรียนของไทยมีนานาประการประเภท ก็เลยมีการจำแนกแยกแยะออกเป็นกรุ๊ปได้ 6 กรุ๊ป มี กรุ๊ปกบ มีทั้งยังประเภทผลกลม ผลรี และก็กลมแป้น มีหนามโค้งงอ ชนิดเด่นมีกบกาญจน์ ติดผลเยอะ น้ำหนักผลโดยประมาณ 2.0-2.5 กก. เนื้อละเอียด กลิ่นฉุน รสหวานมันพอดิบพอดี กรุ๊ปลวง ชนิดที่รู้จักกันดีเป็น ย่ำมะหวาด มักพบที่เมืองจันท์ แล้วก็จังหวัดปราจีนบุรี ผลขนาดใหญ่ ผลป้าน ปลายหนามตรง…

Continue Reading

ทุเรียนพันธุ์ภูเขาไฟ

ทุเรียนจำพวกภูเขาไฟทุเรียนจำพวกนี้ เป็นแบรนด์ทุเรียนของ จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ (ทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ)นอกเหนือจากยุทธวิธีการขายที่ทำให้ทุเรียนมีความสะดุดตารวมทั้งมีชื่อเสียงของผู้ซื้ออย่างมากมายแล้วยังมีคุณลักษณะเด่นของแหล่งผลิตที่ปลูกเอาไว้ในรอบๆพื้นที่ภูเขาไฟเก่า เต็มไปด้วยหินบะซอลต์ ธาตุอาหารเป็นที่เรียกร้องของทุเรียน ทำให้ทุเรียนตรงนี้มีลักษณะเด่น หอม หวาน มัน อดอยากและก็กลิ่นไม่ฉุนมากเท่าไรนัก ก็เลยเป็นที่ถูกใจของลูกค้าถ้าเกิดได้ได้โอกาสลิ้มรส jumbo jiliทุเรียน หรือ Durian เป็นภาษามาลายู ในขณะที่มาเลเซียและก็อินโดนีเซีย ออกเสียงแบบเดียวกัน โดยมีรากศัพท์ของภาษามาลายูว่า มองรี หมายความว่า หนาม จากบันทึกของนายลาลูกางร์ ในยุคกรุงศรีอยุธยา พบว่าเมืองไทยมีการปลูกทุเรียนกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้รวมทั้งภาคทิศตะวันออก ด้วยหลักฐานทางภาษาศาสตร์ ทุเรียนคงจะมีบ้านเกิดอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย เหตุเพราะทุเรียนของไทยมีนานัปการประเภท ก็เลยมีการแบ่งออกเป็นกรุ๊ปได้ 6 กรุ๊ป มี กรุ๊ปกบ มีอีกทั้งจำพวกผลกลม ผลรี รวมทั้งกลมแป้น มีหนามโค้งงอ ชนิดเด่นมีกบทอง ติดผลเยอะ น้ำหนักผลโดยประมาณ 2.0-2.5 โล เนื้อละเอียด กลิ่นฉุน รสหวานมันพอดิบพอดี กรุ๊ปลวง จำพวกที่รู้จักกันดีเป็น ย่ำมะหวาด พบได้บ่อยที่เมืองจันท์ แล้วก็จังหวัดปราจีนบุรี ผลขนาดใหญ่ ผลป้าน ปลายหนามตรง เนื้อผลสีเหลือง น้ำหนักผล เฉลี่ย 3 กิโล…

Continue Reading