กล้วยน้ำว้าลูกใส้ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa “แหล่งที่เจอ จังหวัดกำแพงเพชรลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 15 ซม. กาบข้างนอกเขียวอ่อนใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ฐานใบโค้งมนดอก หัวปลีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ทรงเรียวปลายแหลม ข้างนอกสีแดงอมม่วงข้างในสีแดง เมื่อกาบปลีกล้วยเปิดจะม้วนงอขึ้นผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ปลายผลจะมีเกสรตัวเมียติดอยู่ เมื่อผ่านดูเหมือนมองเห็นไข่ที่มิได้รับการผสมเรียงกันเป็นเส้นดำ jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า…

Continue Reading

กล้วยน้ำว้า

ชื่อสามัญ Pisang Awakชื่อพ้อง กล้วยน้ำว้าเหลือง กล้วยใต้ กล้วยอ่องชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa”แหล่งที่เจอ เจอได้ทุกภาคของไทยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. กาบลำต้นข้างนอกมีสีเขียวอ่อน มีประดำบ้างบางส่วนใบ ก้านใบมีร่องออกจะแคบ เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน หัวปลีรูปไข่ออกจะป่อม ปลายป้าน ภายนอกสีแดงอมม่วงมีนวลดก ข้างในมีสีแดงเข้มผล เครือหนึ่งมีราว 7 – 10 หวี หวีหนึ่ง มี 10 – 16 ผล ก้านผลยาว เปลือกครึ้ม สุกมีสีเหลืองเนื้อสีขาว รสหวาน ไส้กึ่งกลางมีสีเหลือง ชมพูหรือขาว ทำให้แบ่งได้กล้วยน้ำว้าเหลือง กล้วยน้ำว้าแดง และก็กล้วยน้ำว้าขาว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย,…

Continue Reading

กล้วยสา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai sa”แหล่งที่เจอ ภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2 – 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 10 ซม. กาบภายนอกมีสีเขียวอ่อนมีลายประดำ กาบภายในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบยาวโคนก้านใบมีปื้นดำน้อย ตัวใบมีสีเขียวอ่อน ทรงใบยาวปลายเรียวดอก ปลีกล้วยสีม่วงอมสีแดงเข้ม หัวปลีเป็นทรงกระบอก ยาว 15 – 17 ซม.ผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งโดยประมาณ 10 ผล ขนาดกว้างราวๆ 2 ซม. ยาวโดยประมาณ 9 ซม. ลักษณะผลเหมือนกล้วยไข่ ผลยาวเหยียดตรง เนื้อผลสีครีม รสหวาน หอม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย…

Continue Reading

กล้วยไข่ทองเงย

ชื่อสามัญ ทองคำแหงนหน้าชื่อพ้อง ทองคำแหงนชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai Tong Ngey”แหล่งที่เจอ ภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราชลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2. 5 – 3.0 เมตร กาบต้นนอกมี ประดำแจ้งชัด กาบต้นสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด ใบสีเขียวเข้มดอก สีแดงอมม่วง กาบปลีกล้วยเปิดม้วนขึ้นผล ก้านเครือมีขน เครือหนึ่งมีราว 10 หวี ผลสีเขียวเข้ม เมื่อสุกสีเหลืองทองคำ หวีเรียงเรียบร้อย เนื้อในสีขาว รสหวานเย็น ผลลักษณะก็จะคล้ายกล้วยไข่ แต่ว่าใหญ่มากยิ่งกว่า ปลายผลเรียวแหลมชี้ขึ้น ราษฎรเรียกตามลักษณะผลเป็น ผลเหมือนกล้วยไข่ เลยตั้งชื่อว่า ไข่ทองคำเงยหน้า jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75…

Continue Reading

กล้วยน้ำกาบดำ

ชื่อพ้อง กล้วยน้ำพัดชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Nam Kab Dam”แหล่งที่เจอ จังหวัดเมืองจันท์ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางต้น 12 – 15 ซม. กาบข้างนอกมีสีเขียวอ่อน มีลายดำนิดหน่อย กาบข้างในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ร่องใบเปิดดอก สีม่วงอมแดงลักษณะเรียวยาวผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 17 ผล ผลมีลักษณะยาวเรียว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต…

Continue Reading

กล้วยหอมแกรนด์เนน

ชื่อสามัญ Grand Naineชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAA group) “Grand Naine”กลุ่มย่อย Gavendishแหล่งที่เจอ อเมริกากึ่งกลาง – อเมริกาใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากยิ่งกว่า 15 ซม. กาบข้างนอกสีเขียวใบ ก้านใบมีสีเขียวอ่อน ร่องใบเปิดดอก หัวปลีมีสีแดงอมม่วง รูปไข่ค่อนข้างจะใหญ่ โคนกว้าง ปลายแหลม กาบหัวปลีเปิดม้วนงอขึ้นผล โคนเครือสีเขียวมีขน เครือหนึ่งมีราว 18 – 12 ซม. กว้าง 3 – 4 ซม. ลักษณะผล เหมือนกล้วยหอมทองคำ แต่ว่าปลายผลไม่มีจุก เปลือกผลดกกว่ากล้วยแพทย์ทองคำบางส่วน ผลสีเขียว เมื่อสุกสีเขียวอมเหลือง เนื้อสีเหลืองอ่อน รสหวาน มีกลิ่นหอมหวน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย…

Continue Reading