กล้วยป่าใบกระ

ชื่อพ้อง กล้วยป่าใบประชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla.แหล่งที่เจอ พบได้มากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงราว 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 12 ซม. กาบลำต้นข้างนอกมีสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำ ข้างในมีสีเขียวอมเหลืองใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด ก้านใบเรียวเล็กดอก หัวปลีมีสีม่วง รูปไข่เรียวเล็กปลายแหลมผล เครือหนึ่งมีราวๆ 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 16 ผล ผลมีขนาดเล็กไม่มีเหลี่ยมปลายมน เปลือกบางสีเขียวอมเหลือง เนื้อสีเหลือง รสหวานหอม มีเม็ดมากมาย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า…

Continue Reading

กล้วยมัน

แหล่งที่เจอ เจอได้แถบภาคกึ่งกลางลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2 – 2.5 เมตร กาบภายนอกสีเขียวอ่อน มีประสีน้ำตาลเข้มใบ ใบกว้าง ฐานก้านใบมีรอยปื้นสีดำดอก หัวปลีสีม่วงอ่อน รูปร่างเรียวผล เครือหนึ่งมีราว 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ทรงยาวเรียว เหมือนกล้วยหอม ผลโค้งงอปลายผลไม่มีจุกกระจ่างแจ้ง jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี ไม่มีลมแรงพัดผ่านเสมอๆ มีแสงอาทิตย์จัดแหล่งน้ำ มีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูปลูก เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง 5.0-9.0สล็อตการเตรียมดิน พินิจพิจารณาดิน…

Continue Reading

กล้วยบัวสีส้ม

ชื่อพ้อง กล้วยบัวชื่อวิทยาศาสตร์ Musa laterrita Roxb.แหล่งที่เจอ พบได้บ่อย โดยยิ่งไปกว่านั้นแม่ฮ่องสอนลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 1.5 – 2 เมตร ต้นมีขนาดเล็ก แตกต่างจากกล้วยบัวสีชมพู ที่การแตกกอกล้วยบัวสีส้ม มีการแตกกอ ที่กลาดเกลื่อนใบ ก้านใบมีสีเขียว ใบสีเขียวดอก ช่อดอกยกตั้ง ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับประดารูปร่างเหมือนกลีบบัว สีส้มผล ผลมีสีเขียว ผิวเรียบ ขนาดเล็ก jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี ไม่มีลมแรงพัดผ่านเสมอๆ มีแสงอาทิตย์จัดแหล่งน้ำ มีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูปลูก เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง…

Continue Reading

กล้วยน้ำว้านวล

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa Naun”แหล่งที่เจอ พบได้บ่อยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 15 ซม. กาบข้างนอกเขียวเข้ม มีนวลใบ ก้านใบสีเขียวนวล ฐานใบโค้งมนกางออกดอก รูปไข่ป้อม สีแดงอมม่วงสด มีนวลผล เครือหนึ่งมี 10 – 12 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ก้านผลยาวเมื่อสุกเหลี่ยมผลจะหายไป ผลอ่อนจะมีสีเขียว มีนวล สีขาวปกคลุมครึ้ม เมื่อสุกจะแปลงเป็น สีเหลืองนวล jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 สภาพอากาศ…

Continue Reading

กล้วยนางพญา

ชื่อพ้อง กล้วยพญาชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nang Phaya”แหล่งที่เจอ เจอได้แถบ จังหวัดสงขลาลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบลำต้นข้างนอกสีชมพูอมแดง ภายในมีสีเขียวอมเหลืองใบ ก้านสีเขียว ร่องใบเปิด ครีบสีชมพูนิดหน่อยดอก ปลีกล้วยสีแดงรูปไข่ออกจะแหลมผล เครือหนึ่งมีราว 7 หวี หวีหนึ่ง มี 10 – 16 ผล ผลมีเหลี่ยมแน่ชัด ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ก้านผลยาว เมื่อสุกมีสีเหลืองแจ่มใสแล้วก็มีจุดประสีน้ำตาล เนื้อข้างในสีเหลืองอมส้ม รสหวาน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0…

Continue Reading

กล้วยกล้าย

ชื่อสามัญ Horm Plantainชื่อพ้อง กล้วยหมอนทองคำชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Klai”กลุ่มย่อย Plantainแหล่งที่เจอ เจอทั่วๆไปลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4 ซม. กาบลำต้นข้างนอกสีชมพูแดงมีประดำ ค่อนข้างจะมากมาย ข้างในสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบมีประดำบางส่วน มีร่องออกจะแคบ มีปีก สีชมพูอ่อนดอก ช่อดอกมีดอกตัวเมีย ซึ่งมีดอกเพศผู้เป็นหัน ไร้ดอกเพศผู้หรือดอกกะเทย เมื่อดอกได้ผลก็เลยไม่มีหัวปลีคงเหลืออยู่ ก้านปลีกล้วยไม่มีขนผล เครือหนึ่งๆเมื่อดอกตัวเมียปรับปรุงไปสำเร็จจะมี 12 – 13 ผล ผลยาวราวๆ 20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 4.5 ซม. เรียงไม่มีระเบียบ ก้านผลสั้นโค้งงอ มีเหลี่ยม เปลือกค่อนข้างจะครึ้ม เมื่อสุกสีเหลืองเนื้อสีส้ม รสหวาน ไร้เมล็ด jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย,…

Continue Reading

กล้วยขี้แมวหาดใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Collaแหล่งที่เจอ เจอได้แถบภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 – 10 ซม. กาบลำต้นมีสีเขียวอ่อน มีลายประดำทั้งยังต้น ลำต้นผอมบางเล็กใบ ก้านใบมีลักษณะเรียวเล็ก ร่องก้านใบเปิดดอก มีสีแดงอมม่วงน้อย ปลีกล้วยมีขนาดเล็กยาว ราวๆ 15 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 5 ซม.ผล เครือหนึ่งมี 3 – 5 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ผลมีขนาดเล็กยาวโดยประมาณ 5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 1.5 ซม. jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี…

Continue Reading