กล้วยหก

ชื่อพ้อง กล้วยป่าอ่างขาง กล้วยแดงชื่อวิทยาศาสตร์ Musa itinerans Cheeseman.แหล่งที่เจอ แถบภาคเหนือลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงโดยประมาณ 2.5 – 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 15 ซม. กาบลำต้น ภายนอกสีเขียวอมเหลือง มีประดำน้อย ข้างในสีเหลืองอ่อนใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง และก็มีประบางส่วนดอก ก้านดอกมีขน ปลีกล้วยรูปไข่ ปลายมน ข้างบนสีเหลืองอมม่วงเข้ม ไม่มีนวล ข้างล่างมีสีครีม แต่ละใบเรียงฝึกซ้อมกันลึกรวมทั้งเมื่อกาบหัวปลีหลุดมีสันตื้นผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งมี 9 – 13 ผล ผลป้อมปลายทื่อ โดนเรียงก้านผลยาว แทบเท่าความยาวของผล เนื้อสีเหลืองและก็มีเม็ด jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75…

Continue Reading

กล้วยบัวสีชมพู

ชื่อสามัญ Musa ornataชื่อพ้อง กล้วยบัวชื่อวิทยาศาสตร์ Musa ornata Roxb.แหล่งที่เจอ พบได้บ่อยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงราว 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 10 ซม.ใบ ก้านใบมีร่องค่อนข้างจะแคบ เส้นกึ่งกลางใบสีเขียว ใบมีลักษณะเรียวเล็กรูปใบพายดอก ช่อดอกไม่มีขน ก้านช่อดอกตั้ง ใบแต่งแต้มรูปไข่ ออกจะยาวมีชมพูลักษณะซึ่งคล้ายกลีบบัวผล มีสีเขียวขนาดเล็ก jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี ไม่มีลมแรงพัดผ่านเสมอๆ มีแสงอาทิตย์จัดแหล่งน้ำ มีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูปลูก เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง 5.0-9.0สล็อตการเตรียมดิน พินิจพิจารณาดิน เพื่อประเมินคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดิน และก็ความเป็นกรดด่างของดิน…

Continue Reading

กล้วยหักมุก

ชื่อสามัญ Silver Bluggoeชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Hak Mulk ” กลุ่มย่อย Bluggoeแหล่งที่เจอ มักพบลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากยิ่งกว่า 15 ซม. กาบลำต้นภายนอกมีประดำน้อย ข้างในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบมีร่องออกจะแคบ และก็มีครีบ เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวมีนวลทางข้างล่างดอก ช่อดอกไม่มีขน ปลีกล้วยรูปไข่ค่อนข้างจะป้อม ม้วนงอขึ้น ข้างบนป่านมีนวลครึ้ม ข้างล่างมีสีแดงเข้มผล เครือหนึ่งมีโดยประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 16 ผล ผลใหญ่ ก้านผลยาว ปลายผลลีบลง มีเหลี่ยมแจ่มแจ้ง เปลือกครึ้ม เมื่อสุกสีเหลืองอมน้ำตาล มีนวลดก เนื้อสีส้ม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว…

Continue Reading

กล้วยน้ำว้าดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa Dam”แหล่งที่เจอ พบมากตามแถบภาคกึ่งกลางลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 15 ซม. กาบภายนอกเขียวอ่อน มีปื้นดำแจ่มแจ้งใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน โคนก้านใบมีปื้นดำ ฐานใบโค้งมนดอก เรียวปลายแหลม ภายนอกสีแดง อมม่วงภายในสีแดง เมื่อกาบเปิดจะม้วนงอขึ้นผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ผลอ่อนมีตาลายมผิว ผลเป็นเสมือนสนิม เมื่อผลแก่ลายจะมีแทบเต็มผล แล้วก็มีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อผลสุก ส่วนที่เป็น สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลสีจะซีดเซียวลง ไม่ถูกเปลือกจะบาง เนื้อผลสีขาว รสหวานมีกลิ่นน้อย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว…

Continue Reading

กล้วยนมหมี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nom Mi”แหล่งที่เจอ เจอแถบภาคกึ่งกลางลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2 – 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 – 15 ซม. กาบข้างนอกเขียวอ่อน มีประดำน้อยใบ ก้านใบผอมบาง สีเขียวอ่อน ฐานใบโค้งมนดอก ผลออกจะใหญ่ทรงเรียวปลายแหลม ภายนอกสีแดงอมม่วง เมื่อกาบเปิดจะม้วนงอขึ้นผล ผลมีขนาดใหญ่ ปลายผลชี้ไม่มีระเบียบปลายผลจะมีจุกใหญ่ปลายมน ผลกว้าง 5 – 6 ซม. ยาว 12 – 13 ซม. ผลชอบเจอแถบลายแตกสีน้ำตาล แต่ว่าผลสุกสีเหลือง เนื้อสีขาวแน่น รสหวาน เปลือกบาง jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า…

Continue Reading

กล้วยน้ำนม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai Nam Nom”แหล่งที่เจอ แถบภาคเหนือลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -15 ซม. กาบข้างนอกมีสีเขียวประสีน้ำตาล นิดหน่อย กาบข้างในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบยาว ตัวใบมีสีเขียวอ่อนทรงใบยาว ปลายเรียว ปลายใบของหน่ออ่อนเรียวแหลมดอก หัวปลีสีม่วงอมแดงผล ก้านเครือสีเขียวมีขน เครือหนึ่งมี 7 – 12 หวี หวีหนึ่ง 16 – 20 ผล ผลมีขนาดเล็กกลม โค้งปลายจุกงอนขึ้น ผลเมื่อสุกมีสีเหลือง เปลือกครึ้ม สีขาวนวล กลิ่นหอมยวนใจ เนื้อนุ่ม รสหวานแหลม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี…

Continue Reading