กล้วยนิ้้วมือนาง

ชื่อพ้อง กล้วยหวานชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “New Mu Nang”แหล่งที่เจอ จังหวัดนครสวรรค์ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 16 – 18 ซม. กาบภายนอกเขียว ภายในสีเหลืองอมเขียวใบ ก้านใบสีเขียว ร่องใบเปิดดอก หัวปลีมีสีแดงรูปไข่เรียวแหลม ปลายแหลมผล ก้านเครือมีขน เครือหนึ่งมีราวๆ 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 -16 ผล ผลยาว 12 -16 ซม. กว้าง 3 – 4 ซม. สุกมีสีเหลือง รสหวานนิดหน่อยการใช้คุณประโยชน์ ผลใช้กินสด jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง…

Continue Reading

กล้วยนมสวรรค์

ชื่อพ้อง กล้วยจีน กล้วยลังกาชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Nom Sawan”แหล่งที่เจอ พบมากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 15 ซม. กาบข้างนอกเขียว ภายในสีเขียวอมเหลืองใบ ก้านใบมีสีเขียว ร่องใบเปิดดอก หัวปลีใหญ่รูปไข่สีแดงอมม่วง ปลายแหลมผล ก้านเครือมีขน เครือหนึ่งมี 10 – 12 หวี หวีหนึ่งมี 20 – 24 ผล ผลอ้วนกลมเหมือนกล้วยไข่ เปลือกดก สีเขียวเข้ม ผลมีขนาดปานกลาง เมื่อสุกมีสีเหลืองทองคำ เนื้อผลมีสีเหลืองอมส้ม รสหวานอมเปรี้ยว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75…

Continue Reading

กล้วยหอมทอง

ชื่อสามัญ Gros Michelชื่อพ้อง กล้วยหอมชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAA group) “Kluai Hom thong”กลุ่มย่อย Gros Micheแหล่งที่เจอ เจอทั่วๆไปลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากยิ่งกว่า 20 ซม. กาบลำต้นด้นนอกมีประดำ ด้นในสีเขียวอ่อน รวมทั้งมีเส้นลายสีชมพูใบ ก้านใบมีร่องออกจะกว้าง และก็ มีปีก เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ก้านเครือมีขน ปลีกล้วยรูปไข่ ค่อนข้างจะยาว ปลายแหลม ข้างบนสีแดงอมม่วง มีไข ข้างในสีแดงซีดเซียวผล เครือหนึ่งมี 4 – 6 หวี หวีหนึ่งมี 12 – 16 ผล กว้าง 3 – 4 ซม. ยาว 21 – 25 ซม. ปลายผลมีจุก เห็ดชัดเปลือกบาง เมื่อสุกกลายเป็นสีเหลืองทองคำ แม้กระนั้นที่ปลายจุกจะมีสีเขียว แล้วเปลี่ยนสีคราวหลัง…

Continue Reading

กล้วยคลั่ง

ชื่อสามัญ Red bananaชื่อพ้อง กล้วยน้ำครั่งชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAA group) “Kluai Khrang”แหล่งที่เจอ พบได้มากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร กาบลำต้นข้างนอกสีเขียว ผสมชมพู คละเคล้าแดงใบ ก้านใบมีร่องกว้าง สีชมพูผสมแดง มีปีก เส้นกึ่งกลาง ใบสีชมพูผสมแดง แผ่นใบสีเขียวมีสีแดงอ่อนๆดอก ก้านช่อดอกสีแดง มีขน หัวปลีรูปไข่ ออกจะยาว ปลายหลมข้างนอกสีแดงอมม่วง ข้างในสีแดงซีดเผือดผล เครือหนึ่งมี 5 – 6 หวี สีผลแดงอมม่วงเข้ม จนกระทั่งมองสีคล้ำ ลักษณะที่คล้ายกล้วยนากมากมาย แม้กระนั้นผลเล็กมากยิ่งกว่า ปริมาณผลต่อหวีมากยิ่งกว่า ส่งผลจะไม่เบิกบานเท่า เนื้อสีเหลือง กลิ่นหอมหวน เริ่มหมูสชาติเปรี้ยวนิดหน่อย เมื่อสุกจะหวาน เนื้อนุ่ม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย…

Continue Reading

กล้วยหวานทับแม้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla.แหล่งที่เจอ พบมากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงราวๆ 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบภายนอกมีสีชมพู มีประลายกาบภายในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ก้านใบเรียวยาว ก้านใบมีสีชมพูตลอดแนว ร่องใบเปิดดอก หัวปลีรูปร่างเรียวขนาดเล็ก สีม่วงมีนวล กาบข้างในมีสีแดงสดผล ก้านเครือสีเขียวมีขน เครือหนึ่งมี 7 – 8 หวี หวีหนึ่งมี 10 -18 ผล ผลมีลักษณะเหมือนกล้วยน้ำว้า jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 สภาพอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี…

Continue Reading

กล้วยหลวง

แหล่งที่เจอ จังหวัดแม่ฮ่องสอนลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3 – 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 20 ซม. กาบลำต้นมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบมีสีเขียวอ่อนวาว ก้านร่องใบปิดดอก ใบแต่งแต้มมีสีแดง มีนวล ทรงกระบอก ปลายแหลมผล เครือหนึ่งมี 5 – 8 หวี หวีหนึ่งมีราวๆ 10 ผล ผลอ้วนกลม ขนาดใหญ่ ปลายผลทื่อ เมื่อเริ่มหมูสชาติจะออกเปรี้ยว จำเป็นต้องปลดปล่อยให้งอมก็เลยจะหวาน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี ไม่มีลมแรงพัดผ่านบ่อยๆ…

Continue Reading