กล้วยเล็บช้างกุด

ชื่อสามัญ Ballbisianaชื่อพ้อง กล้วยเล็กช้างกุด กล้วยโก๊ะ อีเต่าชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (BBB group) “Kluai Lep Chang kut”แหล่งที่เจอ เจอทางภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 – 20 ซม. กาบลำต้นภายนอกมีสีเขียวมีนวลไม่มีปื้นดำ ภายในมีสีเขียวใบ ก้านใบมีสีเขียว เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ช่อดอกไม่มีขน หัวปลีค่อนข้างจะป้อมมีความกว้างมากมาย ปลายมน ภายนอกมีสีแดงอมม่วง มีนวล ข้างในมีสีแดงสดใส เมื่อกาบปลีกางออกจะตั้งฉากกับช่อดอก ไม้ม้วนงอขึ้น กาบปลีกล้วยแต่ละใบจะทับกันลึกผล เครือหนึ่งมีโดยประมาณ 8 หวีขึ้นไป หวีหนึ่งมี 14 – 18 ผล ลักษณะผลป้อมเหมือนกล้วยตานี ปลายผลมน ก้านผลยาว เมื่อสุกกลายเป็นสีเหลือง รสหวาน เนื้อมีแป้งมากมาย บางผลมีเม็ด ถ้าหากต้มแล้วเนื้อจะแน่นเหนียว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร…

Continue Reading

กล้วยนวล

ชื่อสามัญ Ensetsชื่อพ้อง กล้วยญวนชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glauca Roxb.แหล่งที่เจอ พบได้มากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 5 – 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากยิ่งกว่า 30 ซม. โคนลำต้นใหญ่ กาบลำต้นภายนอกมีสีเขียวอ่อน มีประดำบ้างน้อย ข้างในมีสีเขียวอ่อน มีนวลดกใบ ก้านใบมีร่องใบเปิด เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ช่อดอกใหญ่ โน้มลงตามแรงดึงดูดของโลกใบประดับประดาเป็นกาบบาง มีสีเขียว เมื่อบานจะไม่หลุดออกมาจากขั้วผล ผลมีลักษณะอ้วนอ้อมสีเขียวนวล ปริมาณผลต่อเครือมากมาย ผลมีเม็ดมากมาย เม็ดสีดำใหญ่ ผลมีรสหวาน เนื้อมีน้อย เวลาจะรับประทานจำเป็นต้องสอยมากิแม่น้ำละลูก ด้วยเหตุว่าจำต้องรอคอยให้สุกค้างต้นและก็หลังจากนั้นจึงค่อยรับประทาน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35…

Continue Reading

กล้วยส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Som “แหล่งที่เจอ ภาคเหนือ แล้วก็ภาคทิศตะวันออกลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบภายนอกเขียวมีประดำนิดหน่อย ภายในสีเขียวใบ ก้านใบสีเขียว ร่องใบเปิดดอก ปลีกล้วยรูปร่างป้อมขนาดเล็ก ปลายมน ภายนอกสีแดงอมม่วงภายในสีแดงตลอดกาบปลีกล้วยผล ก้านเครือสีเขียวมีขน เครือหนึ่งมีราว 7 หวี หวีหนึ่งมี 16 – 18 ผล ผลมีเหลี่ยมเหมือนกล้วยหักมุก เปลือกครึ้มสีเขียวเข้ม ก้านผลยาว ปลายผลมี จุกใหญ่ เมื่อสุกมีสีเหลืองทองคำ เนื้อผลมีสีเหลืองอมส้ม รสหวานอมเปรี้ยว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม.…

Continue Reading

กล้วยน้ำว้าค่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa Khom”แหล่งที่เจอ พบบ่อยทุกภาคลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 1.5 – 3.0 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ซม. กาบลำต้นด้นนอกมีประดำบางส่วน ข้างในมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านร่องใบปิดเส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ปลีกล้วยรูปร่างอ้วนป้อมสีแดงอมม่วง โดยกาบกว้างผล เครือหนึ่งมี 7 – 10 หวี หวีหนึ่งมี 14 – 18 ผล ก้านผลยาว ช่องว่างระหว่างหวีน้อยกว่ากล้วยน้ำว้าทั่วๆไป ก็เลยออกจะแน่น บางโอกาสแทรกกันมากมายกระทั่งทำให้บางผลมีลักษณะเรียวแหลม เมื่อสุกมีสีเหลืองอมขาว ไส้กึ่งกลางมีสีเหลือง รสหวาน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0…

Continue Reading

กล้วยตีบ

ชื่อพ้อง ตีบดำ อีตีบชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Tib-Ta-Nod”แหล่งที่เจอ ภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3 – 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 15 ซม. กาบภายนอกเขียวมีประสีน้ำตาล ต้นอ่อนมีสีชมพูใบ ก้านใบสีชมพู ใบอ่อนข้างล่างมีสีชมพู ร่องใบเปิดดอก ปลีกล้วยรูปร่างค่อนข้างจะป้อมสั้น ภายนอกสีแดงอมม่วงภายในสีแดงผล เครือหนึ่งมีราวๆ 7 หวี หวีหนึ่งราวๆ 10 ผล ผลงอน้อยปลายผลมีจุกใหญ่ ผลมีเหลี่ยม 5 เหลี่ยม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า…

Continue Reading

กล้วยน้ำไท

ชื่อพ้อง กล้วยหอมเล็กชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai Nam Thai”แหล่งที่เจอ เจอทางภาคกึ่งกลางลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงโดยประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบลำต้นภายนอกมีประดำดก ที่โคนมีชมพูอมแดง ข้างในสีชมพูอมแดงใบ ก้านใบตั้ง มีร่องกว้าง ครีบมีสีชมพู เส้นใบ สีชมพูอมแดงดอก ก้านช่อดอกมีขน หัวปลีรูปไข่ค่อนข้าวยาว ปลายแหลม ข้างบนสีม่วงอมแดง ข้างล่างสีซีดจางผล เครือหนึ่งมีราวๆ 5 หวี หวีหนึ่งมี 12 – 18 ผล ผลมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยหอมจันทน์ ผลไม่โค้งงอเท่า รวมทั้งเมื่อสุกสีเหลืองส้มกว่า มีจุดดำเล็กๆเหมือนจุดของกล้วยไข่ กลิ่นหอมยวนใจ เนื้อสีส้มเหลือง รสหวาน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า…

Continue Reading