กล้วยงาช้าง

ชื่อสามัญ Plantainชื่อพ้อง กล้วยยักษ์ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Chang”แหล่งที่เจอ พบบ่อยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2 – 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบลำต้นมีสีเขียวเข้มใบ ก้านใบมีสีเขียวเข้มร่องก้านใบปิด เรือใบแข็งฉีกให้ขาดง่ายดอก ปลีกล้วยเป็นทรงกระบอก ยาวเรียวเส้นผ่าศูนย์กลางปลีกล้วย 6 – 7 ซม. ยาว 20 – 25 ซม. กาบหัวปลีมีสีม่วงอ่อน มีนวลมากผล เครือหนึ่งปริมาณผลน้อย แต่ว่าผลมีขนาดใหญ่มากมาย ผลกว้าง 5 – 6 ซม. ยาว 25 – 30 ซม. ลักษณะผลเหมือนกล้วยกล้าย แม้กระนั้นเมื่อผลแก่เหลี่ยมผลจะหายไป jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว…

Continue Reading

กล้วยป่ามาเลเซีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla ssp.malaccensis (Ridl.) simmondแหล่งที่เจอ มักพบลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงโดยประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 12 ซม. กาบลำต้นภายนอกมีสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำ ภายในมีสีเขียวอมเหลืองใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด ก้านใบเรียวเล็กดอก ปลีกล้วยมีสีเหลืองอ่อน รูปไข่เจียว เล็กปลายแหลมผล เครือหนึ่งมีโดยประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 16 ผล ผลกว้าง 2 ซม. ผลยาว 8 -10 ซม. ผลมีขนาดเล็กไม่มีเหลี่ยมปลายมน เปลือกบางสีเขียวอมเหลือง เนื้อสีเหลืองรสหวานหอม มีเม็ดมากมาย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75…

Continue Reading

กล้วยสามเดือน

ชื่อสามัญ Samdoen Bananaแหล่งที่เจอ มักพบลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 18 ซม. กาบลำต้น ข้างนอกมีสีแดง ภายในมีสีเขียว มีปื้นสีแดงใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิดดอก หัวปลีมีสีม่วงแดง ภายในโคนซีดเซียว ปลายแดง หัวปลีรูปไข่ออกจะเรียวแหลม ปลายกาบปลีกล้วยมน กาบปลีกล้วย เปิดม้วนขึ้นผล เครือหนึ่งมีราว 7 หวี หวีหนึ่งมีราว 18 ผล ผลมีเหลี่ยมชัดแจ้ง เปลือกครึ้ม เมื่อสุกมี สีเหลืองรสหวานนิดหน่อย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35…

Continue Reading

กล้วยรุ่งอรุณ

ชื่อสามัญ Red Thaiชื่อวิทยาศาสตร์ Musa velutina sp.แหล่งที่เจอ พบบ่อยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นเทียมสูงราว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นราวๆ 6 ซม. กาบลำต้นมีสีเขียวอ่อนใบ ก้านใบเรียวยาว มีขนาดเล็ก ร่องใบเปิด ใบมีขนาดใหญ่ดอก ก้านช่อดอกสีชมพู ช่อดอกสีชมพูตั้งผล ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะผลเหมือนกล้วยตีบ ผลมีเหลี่ยมแจ่มแจ้ง ผลมีสีชมพู มีขนอ่อนปกคลุมบนก้านช่อดอกแล้วก็ผล jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มม.ต่อปี ไม่มีลมแรงพัดผ่านเสมอๆ มีแสงตะวันจัดแหล่งน้ำ มีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูปลูก เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง 5.0-9.0สล็อตการเตรียมดิน…

Continue Reading

กล้วยเทพรส

ชื่อพ้อง กล้วยสิ้นปลีกล้วย กล้วยปลีกล้วยหาย กล้วยตีนเต่า กล้วยพาโล กล้วยทิพรสชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABBB group) “Kluai Teparod”แหล่งที่เจอ เมืองไทยลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากยิ่งกว่า 15 ซม. กาบลำต้นข้างนอกมีปื้นดำบ้างนิดหน่อย มีนวลตรงผิวกาบบางส่วน ภายในมีสีเขียวใบ ก้านใบมีร่องแคบ เส้นกึ่งกลางใบสีเขียวดอก ช่อดอกไม่มีขน ปลีกล้วยรูปไข่ออกจะป้อม ปลายมน ข้างบนมีสีแดงอมม่วง ข้างล่างมีสีแดงเข้มผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่งมีโดยประมาณ 11 ผล ผลใหญ่เหมือนกล้วยหักมุก กว้าง 6 – 7 ซม. ยาว 18 – 20 ซม. ก้านผลยาว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน…

Continue Reading

กล้วยน้ำว้าเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa Khieo”แหล่งที่เจอ มักพบลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 15 ซม. กาบภายนอกเขียวอ่อน มีประดำใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน มีนวลเล็ก ร่องใบปิดฐานใบโค้งมนดอก หัวปลีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ ข้างนอกสีม่วงมีนวลมาก ภายในสีแดงผล เครือหนึ่งมี 5 – 7 หวี หวีหนึ่ง 10 – 15 ผล ผลอ่อนสีเขียวสดไม่มีนวล ผลกลมมีจุกผลชัดแจ้ง ก้านผลยาว เมื่อสุกผลจะมีสีเหลืองผสมเขียว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0…

Continue Reading