กล้วยหอมจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai Hom Jan”แหล่งที่เจอ เจอทางภาคเหนือลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 15 ซม. กาบลำต้นภายนอกสีชมพูอมแดง มีประดำนิดหน่อย ข้างในสีชมพูอมแดงใบ ก้านใบสีชมพูอมแดง มีนวล ตั้ง มีร่องกว้าง มีครีบ เส้นใบสีชมพูอมแดงดอก ก้านช่อดอกมีขน หัวปลีรูปร่างค่อนข้างจะยาว ปลายแหลม เมื่อกาบปลีกล้วยเปิด ม้วนงอขึ้น ภายนอกสีแดงอมม่วง ภายในสีแดงซีดเซียวผล ก้านเครือตั้ง เครือหนึ่งมีราวๆ 7 หวี หวีหนึ่งมีราวๆ 14 ผล ผลเล็ก รูปร่างเหมือนกล้วยเล็กมือนาง ผลเรียงเวียนไปทางเดียวกัน เมื่อสุกสีเหลืองคล้ายคลึงกัน กลิ่นหอมสดชื่น เนื้อสีขาวเหลือง รสหวานเนื้อเหนียว jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย…

Continue Reading

กล้วยน้ำฝาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Nam Phad”แหล่งที่เจอ จังหวัดพัทลุงลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงโดยประมาณ 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 15 ซม. กาบข้างนอกสีเขียว มีประดำน้อย ภายในสีเขียวใบ ก้านใบสีเขียวอ่อน ร่องใบเปิดดอก หัวปลีมีสีแดงอมม่วง รูปไข่ ปลายแหลม เมื่อกาบหัวปลีเปิดม้วนงอขึ้นผล ก้านเครือสีเขียวมีขน เครือหนึ่งมี 7 – 8 หวี หวีหนึ่งมี 14 – 16 ผล ผลมีเหลี่ยมแจ่มกระจ่าง เปลือกดกสีเขียวอมเหลือง ปลายผลมีจุก เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อสีขาวอมเหลือง มีรสหวานนิดหน่อย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง…

Continue Reading

กล้วยไข่โบราณ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Khai Boran”แหล่งที่เจอ จังหวัดตราด, เมืองจันท์ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.0 เมตร กาบลำต้นข้างนอก มีสีเขียวอมแดง มีประดำ ภายในมีสีแดงนิดหน่อยใบ ก้านใบมีสีชมพูอมแดง ก้านใบผอมบาง ร่องก้านใบเปิดดอก ปลีกล้วยเป็นทรงกระบอกยาวเรียว สีแดงอมม่วง เมื่อกาบปลีกล้วยเปิดจะม้วนงอขึ้นผล เครือหนึ่งมี 5 – 8 หวี หวีหนึ่งมี 10 – 15 ผล ผลเสมือนกล้วยไข่แต่ว่าเปลือกดกกว่าปลายผลมีจุกขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองสด เนื้อสีส้ม แน่นเหนียวรสหวานมัน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 สภาพอากาศ…

Continue Reading

กล้วยกุ้งเขียว

ชื่อสามัญ Mautaut Red Banana.ชื่อพ้อง กล้วยหอมทองคำ (แพร่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAA group) “Kluai Kung Khieo”แหล่งที่เจอ พบได้มากเป็นการกลายพันธุ์จากกล้วยนากลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูง 2.5 – 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 – 22 ซม. กาบภายนอกเขียวอมชมพู ข้างในเหลืองอมเขียวใบ ก้านใบสีเขียว ขอบก้านใบสีชมพู ร่องใบเปิดดอก ปลีกล้วยรูปไข่สีแดงอมม่วง ปลายแหลม กาบปลีกล้วยเปิดจะม้วนงอขึ้นผล เครือหนึ่งมี 5 – 6 หวี หวีหนึ่ง 12 – 14 ผล ผลไม่มีเหลี่ยมค่อนข้างจะกลม เปลือกบางเหมือนกล้วยหอมแม้กระนั้นปลายผลมนผลยาว 12 – 14 เซนติเตียนมตร กว้าง 3 – 4 ซม. ผลมีสีเหลืองรสหวาน กลิ่นหอมยวนใจฉุน jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน…

Continue Reading

กล้วยไข่ทองร่วง

ชื่อพ้อง กล้วยไข่ทองคำตก, ค่อมค่อยชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AA group) “Kluai Thong Ruang”แหล่งที่เจอ ภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงโดยประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 12 ซม. กาบลำต้นภายนอกมีสีเขียว มีปื้นดำมากมาย ข้างในมีสีเขียวอมเหลืองใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิดดอก ปลีกล้วยรูปไข่ออกจะแหลม สีแดงอมม่วง ปลายกาบสีแดงผล เครือหนึ่งมี 6 – 7 หวี หวีหนึ่งมี 14 – 16 ผล เปลือกบาง ผลไม่มีเหลี่ยม ปลายผลมน ลักษณะ เหมือนกล้วยไข่ แม้กระนั้นผลใหญ่มากยิ่งกว่า เปลือกสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกมีสีเหลืองแจ่มใส เนื้อมีสีเหลืองเข้มรสหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อย jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีน้ำหลากขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การติดต่อสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยผสมทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า…

Continue Reading

กล้วยขมเบา

ชื่อพ้อง กล้วยขมค่อยชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (AAB group) “Kluai Khom”แหล่งที่เจอ ภาคใต้ลักษณะทั่วไปต้น ลำต้นสูงราวๆ 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางราว 12 ซม. กาบลำต้นภายนอก มีสีเขียวเข้ม มีปื้นสีดำมากมายใบ ก้านใบสีเขียวเข้มวาว มีประดำ ร่องด้านใบเปิด ใบมีสีเขียวดอก ปลีกล้วยเป็นทรงดอกบัวตูม สีแดงเข้มผล เครือหนึ่งมีราว 5 หวี หวีหนึ่งมีราวๆ 10 ผล ผลอ้วนกลม ผิวสีผ่องใส ปลายผลมีจุกน้อย เกสรตัวเมียติดอยู่ ผลสุกมีสีเหลืองเข้ม เนื้อมีสีเหลืองอ่อน นุ่มฟู รสหวานหอม jumbo jiliแหล่งปลูกที่สมควร พื้นที่ดอน หรือที่ราบ ไม่มีอุทกภัยขัง ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน การขนส่งสบายลักษณะดิน ดินร่วนซุย, ดินร่วนซุยเหนียว หรือดินร่วนซุยคละเคล้าทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกมากยิ่งกว่า 75 ซม. ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0 ลักษณะของอากาศ อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต…

Continue Reading