คุณแม่ตั้งครรภ์กับการฟังเพลง

การฟังเพลงขณะตั้งครรภ์อาจช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับสบายมากขึ้น ขณะเดียวกันคุณแม่หลายท่านก็เชื่อว่าการฟังเพลงหรือเสียงดนตรีในขณะตั้งครรภ์จะทำให้ลูกน้อยในท้องฉลาดและมีพัฒนาการที่ในด้านต่าง ๆ มากเป็นพิเศษ แต่ความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ?

สล็อตออนไลน์

ทารกในครรภ์ได้ยินเสียงดนตรีจริงหรือ ?

เมื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เปล่งเสียงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ จะทำให้อวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกเสียงเกิดการสั่น เช่น การอ่านออกเสียง การพูด หรือการร้องเพลง เป็นต้น โดยเด็กในท้องจะสามารถรับรู้ได้ถึงการสั่นนั้น และจะเริ่มได้เป็นคำพูดหรือเสียงต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากเด็กมีอายุถึง 23 สัปดาห์ ซึ่งเด็กอาจขยับหรือแสดงท่าทางออกมาเพื่อตอบสนองต่อเสียงนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ ทารกอาจมีพัฒนาการในด้านการรับรู้และความสามารถตามธรรมชาติจากการได้ยินเสียงต่าง ๆ ขณะอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลง การอ่านนิทาน หรือการพูดคุยกับลูกน้อยในท้อง

ดนตรีแนวไหนที่เหมาะกับทารกในครรภ์ ?

แม้เพลงสำหรับทารกในครรภ์ที่หลายคนนึกถึงน่าจะเป็นเพลงที่มีทำนองและคำร้องง่าย ๆ ที่ดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นเพลงแนวไหนก็ได้ที่คุณแม่รู้สึกชื่นชอบหรือฟังแล้วรู้สึกดี โดยคุณแม่อาจเลือกเปิดเพลงตามเพลย์ลิสต์สำหรับคนท้องตามอินเทอร์เน็ต ในขณะที่คุณแม่บางคนก็อาจเลือกฟังเพลงฝึกสมาธิหรือฟังเพลงยอดนิยมตามกระแสก็ได้เช่นกัน ดังนั้น เสียงเพลงที่เหมาะกับลูกน้อยอาจแตกต่างกันไปตามรสนิยมของคุณแม่แต่ละคน เพราะยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ในปัจจุบันที่ระบุถึงแนวเพลงที่เหมาะสมสำหรับทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน

ดนตรีทำให้ลูกในท้องฉลาดขึ้นได้หรือไม่ ?

jumboslot

คุณแม่บางท่านอาจเคยได้ยินมาว่า การฟังเพลงขณะตั้งครรภ์อาจช่วยให้ทารกที่คลอดออกมาฉลาดด้านคณิตศาสตร์หรือมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีเป็นพิเศษ แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีงานวิจัยใดพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าการเปิดเพลงให้ทารกในท้องฟังขณะตั้งครรภ์จะเป็นผลดีในระยะยาวหรือช่วยเสริมทักษะความรู้ความสามารถของทารกหลังคลอดได้ ดังนั้น การเปิดเพลงฟังขณะตั้งครรภ์อาจเน้นประโยชน์ในด้านการผ่อนคลายหรือช่วยส่งเสริมการนอนหลับของคุณแม่ให้หลับสบายขึ้นมากกว่า

เปิดดนตรีให้ทารกฟังอย่างไร ?

คุณแม่ที่ต้องการเปิดดนตรีให้ทารกในครรภ์ฟังสามารถใช้วิธีทั่วไปเหมือนการฟังเพลงปกติ เช่น ฟังเพลงในงานคอนเสิร์ต ฟังดนตรีในโรงหนัง ฟังเพลงด้วยหูฟัง หรือเปิดเพลงผ่านเครื่องเสียงและลำโพง เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรตระหนักถึง คือ ระดับความดังของเสียง เพราะการเปิดดนตรีเสียงดังเกินไป หรือการเปิดดนตรีใกล้กับครรภ์อย่างการนำหูฟังมาครอบหรือมาจ่อที่ครรภ์โดยตรงนั้น อาจทำให้ทารกในครรภ์ตกใจหรือถูกกระตุ้นมากเกินไป

โดยระดับเสียงดนตรีที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 65 เดซิเบล ซึ่งอาจเทียบง่าย ๆ ว่าความดังจะอยู่ประมาณเพลงที่เปิดคลอในห้างสรรพสินค้า แต่หากต้องการฟังเพลงติดต่อกันเป็นเวลานาน คุณแม่ควรปรับระดับเสียงให้ต่ำกว่า 50 เดซิเบล หรือเทียบเท่าระดับเสียงของการสนทนากันตามปกติในชีวิตประจำวัน

เครดิตฟรี

เสียงเพลงกับการตั้งครรภ์
ขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมายที่กระตุ้นและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ประสบการณ์ต่างๆ ที่ลูกรับรู้ได้ระหว่างอยู่ในครรภ์มารดานั้น จะเป็นพื้นฐานการรับรู้ถึงโลกภายนอกของเจ้าตัวน้อยในอนาคต

งานวิจัยจาก Alvas Ayurveda Medical College ในประเทศอินเดีย ได้ทำการศึกษาโดยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงคลาสสิคของอินเดียที่เรียกว่า Kalyani ragaวันละอย่างน้อย 20 นาที เป็นเวลา 20 วันติดต่อกัน เมื่อครบ 20 วัน นักวิจัยได้ทำการทดสอบทารกในครรภ์ว่ามีการตอบสนองและพัฒนาการแตกต่างไปอย่างไรบ้าง ซึ่งนักวิจัยระบุว่าเสียงดนตรีส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทั้งว่าที่คุณแม่และทารกในครรภ์ กล่าวคือในทารกพบว่า เสียงดนตรีช่วยพัฒนาปฏิกริยาสะท้อนกลับ(Reflexs) ไปจนถึงกระตุ้นการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับว่าที่คุณแม่เสียงดนตรีช่วยทำให้รู้สึกสงบ ซึ่งถือเป็นผลดีต่อแม่ตั้งครรภ์

เสียงเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ของลูกอย่างไร
พัฒนาปฏิกิริยาสะท้อนกลับ หรือ Reflexsของทารกในครรภ์ เพราะเมื่อว่าที่คุณแม่ฟังเพลง ทารกจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเริ่มที่จะตอบสนองต่อแรงสั่นนั้น ทารกในครรภ์ยังอาจจะเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้ากับจังหวะของแรงสั่นสะเทือน ซึ่งไม่เพียงช่วยพัฒนาปฏิกิริยาสะท้อนกลับแต่ยังกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลูกในครรภ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สล็อต

พัฒนาประสาทสัมผัสด้านการฟัง หากว่าที่คุณแม่ฟังเพลงโดยผ่านการใส่หูฟัง จะช่วยส่งเสริมให้ทารกมีสมาธิ ทั้งยังกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการฟังอีกด้วย
ทำให้ลูกรู้สึกสงบ นักวิจัยเชื่อว่าทารกในครรภ์จะจดจำเสียงเพลงที่คุณแม่ฟังขณะตั้งครรภ์ได้ โดยเฉพาะเพลงที่มีท่วงทำนองผ่อนคลาย เมื่อทารกได้ฟังเพลงเหล่านั้นอีกครั้งหลังคลอดก็จะจำได้ และทำให้หนูน้อยรู้สึกสงบได้ไม่ยาก
เสียงเพลงช่วยกำหนดบุคลิกภาพของทารก ประเภทของเพลงที่คุณฟังขณะตั้งครรภ์มีอิทธิพลต่อบุคลิภาพโดยรวมของทารกในครรภ์ได้ หากคุณฟังเพลงที่มีท่วงทำนองผ่อนคลาย ทารกก็มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิภาพสงบเยือกเย็น ในทางกลับกันหากฟังเพลงที่มีท่วงทำนองรุนแรง ลูกก็อาจขี้หงุดหงิด โมโหได้
เสียงเพลงกับความฉลาดของลูกในครรภ์
ประเด็นเรื่องเสียงเพลงและความฉลาดของลูกในครรภ์นั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและหาข้อสรุปทางวิชาการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มีนักวิจัยบางกลุ่มที่เชื่อว่าการให้ลูกฟังเพลงตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะช่วยทำให้ลูกมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดี แต่ทั้งนี้ผลการวิจัยเป็นการทำการศึกษาในเด็กโต ไม่ใช่ทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีการวิจัย ที่ทำการศึกษาเด็กวัย 3-4 ปี พบว่าเด็กเล็กที่เรียนเปียโน มีทักษะด้านเหตุผลเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatial-reasoning)

Tagged , , ,