การเจริญเติบโตของทารกอายุ 7 เดือน

เด็กทารกอายุ 7 เดือนนั้น ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกาย ซึ่งเจ้าตัวเล็กในช่วงวัยนี้อาจเริ่มคลาน กลิ้งตัว และนั่งเองได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ นอกจากนี้ พัฒนาการและทักษะด้านอื่น ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดเช่นเดียวกัน โดยทารกบางรายอาจเริ่มกินอาหารบางอย่างนอกเหนือจากนมแม่และนมผงได้แล้ว อีกทั้งยังอาจเริ่มเข้าใจคำสั้น ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของทารกในวัยนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยให้สมบูรณ์อย่างสมวัย สล็อตออนไลน์ การเจริญเติบโตของลูกน้อยวัย 7 เดือน เมื่อเจ้าตัวเล็กเติบโตขึ้นจนมีอายุได้ 7 เดือนก็จะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งขนาดของร่างกาย ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน รวมถึงเวลานอนด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กทารกในวัยนี้อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 450-560 กรัม และความยาวจากหัวจรดเท้าอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 เซนติเมตร ทำให้เด็กทารกเพศชายอายุ 7 เดือนจะมีน้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม และมีความยาวประมาณ 68 เซนติเมตร ส่วนเด็กทารกเพศหญิงจะมีน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม และมีความยาวประมาณ 66 เซนติเมตร แต่การเจริญเติบโตของเด็กบางคนอาจไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ ลูกน้อยในวัย 5-7 เดือนอาจเริ่มมีฟันงอกขึ้นมาแล้ว…

Continue Reading

เตือนอันตรายจากสารเมลามีน

เมลามีนเป็นสารอันตรายที่ปะปนอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หากสารนี้ปะปนอยู่ในอาหารก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ อย่างทำให้ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีการติดเชื้อที่ไต และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ทุกคนจึงควรระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์แต่ละอย่าง และหลีกเลี่ยงการได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้ตนและคนที่คุณรักปลอดภัยจากสารอันตรายชนิดนี้ สล็อตออนไลน์ เมลามีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในรูปของผลึกสีขาวที่อุดมไปด้วยไนโตรเจน ซึ่งสามารถละลายน้ำได้เล็กน้อย และยังนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของต่าง ๆ เช่น พลาสติก กาว วัสดุรองบนเคาน์เตอร์ครัว ไวท์บอร์ด เครื่องล้างจาน เครื่องใช้ในครัว จานชาม กระดาษ กระดาษลัง และบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อันตรายจากเมลามีน หากสารเมลามีนสะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณมาก อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจรับพิษของสารเมลามีนได้จากหลายทาง เช่น การรับประทานอาหาร การสูดดม การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น ทั้งนี้ จากการทดลองในสัตว์หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การได้รับสารเมลามีนในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากร่างกายไม่อาจย่อยสลายสารนี้ได้ อีกทั้งยังขับสารพิษออกมาทางปัสสาวะได้ช้า สารเมลามีนที่ตกค้างอยู่จึงอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างสารเมลามีน โปรตีน กรดยูริก และฟอสเฟต และอาจมีผลึกอยู่ในปัสสาวะ นอกจากนี้ หากสารเมลามีนรวมตัวกับกรดไซยานูริกอาจทำให้เกิดผลึกเมลามีนไซยานูเรต ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วในไต และอาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย มะเร็ง หรือเสียชีวิตได้ แม้ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยด้านนี้ในมนุษย์โดยตรง และจำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมให้ทราบผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อไป แต่ทุกคนก็อาจเสี่ยงได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายจนเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะจากภาชนะที่ทำจากเมลามีนและอาหารที่มีการปนเปื้อน ดังนี้ การใช้ภาชนะที่ทำจากเมลามีน คนนิยมนำสารเมลามีนมาใช้ทำภาชนะพลาสติกเพื่อใส่อาหารกันอย่างแพร่หลาย…

Continue Reading

วิธีรับมือแมลงกัดต่อย

แม้อาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกแมลงกัดต่อย เพราะเหล่าแมลงนั้นมักแฝงตัวอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในสวนหลังบ้าน ในแม่น้ำ ตามแนวหญ้าป่าเขา หรือที่ใด ๆ ซึ่งเมื่อถูกแมลงกัดต่อยก็อาจเกิดรอยแดงที่ผิวหนัง เกิดอาการบวม หรืออาจรู้สึกปวดตามบริเวณดังกล่าว แต่หากอาการไม่รุนแรงมากก็อาจไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจนัก เพราะโดยส่วนใหญ่แมลงเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรง และอาจรักษาหรือบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ที่บ้าน ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ สล็อตออนไลน์ วิธีรับมือและบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อย แผลที่เกิดจากแมลงกัดต่อยนั้น อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของแมลง แต่โดยส่วนใหญ่มักเป็นตุ่มสีแดงเล็ก ๆ บนผิวหนัง และอาจทำให้รู้สึกคัน ปวด หรือมีอาการบวมในบริเวณดังกล่าว แม้อาการเหล่านี้มักสร้างความเจ็บปวดให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ผู้ที่ถูกแมลงกัดต่อยก็อาจอยากรักษาอาการที่เกิดขึ้นให้หายไปด้วยตนเอง โดยอาจทำตามวิธีต่อไปนี้ เพื่อให้อาการหายดีภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน เมื่อถูกแมลงกัดต่อย ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้แมลงกัดต่อยซ้ำได้อีก และล้างบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บด้วยน้ำและสบู่ รวมทั้งหมั่นรักษาความสะอาดบริเวณนั้น ๆ อยู่เสมอหากถูกเห็บกัด มีขนของแมลง หรือมีเหล็กในติดอยู่ที่ผิวหนัง ให้นำสิ่งเหล่านั้นออกจากผิวหนังโดยใช้แหนบหรือปากกาเขี่ยขนของแมลงออก ใช้อุปกรณ์ดึงเห็บหรืออาจใช้แหนบดึงตัวเห็บโดยเฉพาะ และอาจใช้วัสดุที่แข็งอย่างสันบัตรเครดิตขูดเหล็กในของแมลงจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง เพื่อให้เหล็กในหลุดออก แต่ห้ามบีบผิวเพื่อให้เหล็กในหลุดออกมาโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้พิษกระจายออกมาได้ให้ยกบริเวณที่แมลงกัดต่อยให้สูงขึ้นหากทำได้ เพื่อลดอาการปวดบวม และควรเฝ้าสังเกตบริเวณดังกล่าวในวันถัดไปด้วยว่ามีอาการปวดบวมหรือแดงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อได้ประคบเย็นบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยด้วยถุงน้ำแข็ง ผ้าชุบน้ำเย็น หรือผ้าห่อน้ำแข็งเป็นเวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นให้พัก 10 นาทีแล้วประคบใหม่ โดยอาจทำเช่นนี้สลับไปมาเรื่อย ๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดบวมหรือคัน ทั้งนี้ อาจอาบน้ำเย็นเพื่อช่วยลดอาการคันด้วยก็ได้ห้ามแกะเกาแผลหรือทำให้แผลเปิด เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิม…

Continue Reading

อันตรายจากโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นการติดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายจากการกัดของยุง โดยอาการไข้เลือดออกนั้นมีหลายระดับและเกิดขึ้นแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน แต่หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการในระดับรุนแรง ดังนั้น ทุกคนจึงควรระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด รวมถึงเฝ้าสังเกตอาการที่อาจเป็นสัญญาณของไข้เลือดออก เพื่อเตรียมตัวรับมือกับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ สล็อตออนไลน์ ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งสามารถแพร่กระจายสู่คนได้จากการกัดของยุงที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก พบได้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตก โดยผู้ป่วยอาจมีอาการไข้เลือดออกในระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมีอาการดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่หากอาการแย่ลงและไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือทันท่วงทีก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน อาการไข้เลือดออกมีอะไรบ้าง ? ผู้ป่วยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นอาจไม่พบสัญญาณอาการใด ๆ ของโรคไข้เลือดออกหากป่วยในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ก็อาจมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นได้ เช่น มีไข้สูงอย่างฉับพลัน หรือมีไข้สูงลอยประมาณ 3-5 วัน ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดรอบกระบอกตา ปวดข้อและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้นหลังป่วยเป็นไข้เลือดออกประมาณ 2-5 วัน มีเลือดออกเล็กน้อยอย่างเลือดออกตามไรฟันหรือมีจุดเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนัง มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยไข้เลือดออกบางรายอาจมีอาการจนไปถึงภาวะไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemophage Fever) ที่อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่เป็นครั้งที่ 2 หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งอาจมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้สูง หรือเคยเป็นไข้มาประมาณ 2-7 วัน เมื่อไม่นานมานี้ปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนติดต่อกันเป็นเวลานานมีภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกภายในผิวหนังจนมองเห็นเป็นรอยช้ำ เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น นอกจากนี้…

Continue Reading

เตือนอันตรายจากโยโย่เอฟเฟค

ผู้ที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักหลายคนอาจเคยประสบกับภาวะโยโย่เอฟเฟค ซึ่งอาจพบว่ามีน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่น้ำหนักลดลงไปได้ไม่นาน โดยกระบวนการนี้เรียกว่า Weight Cycling หรือวงจรน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม โยโย่เอฟเฟคเป็นคำที่ใช้เรียกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดน้ำหนักด้วยการรับประทานอาหารแบบผิดวิธี ซึ่งไม่ใช่เพียงการเพิ่มและลดของน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมักมาพร้อมกับความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สล็อตออนไลน์ ปัญหาสุขภาพที่อาจมาพร้อมโยโย่เอฟเฟค การเพิ่มขึ้นและลดลงของน้ำหนักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจส่งผลให้ร่างกายเสียสมดุล และทำให้เกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ดังนี้ ผิวหย่อนคล้อย ผู้ที่อยู่ในวงจรการเพิ่มขึ้นและลดลงของน้ำหนักตัวอาจมีสภาพผิวที่หย่อนคล้อย เนื่องจากผิวของคนเราเปรียบคล้ายกับยางยืด เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นผิวจะถูกยืดออกไปและอาจยืดจนหย่อนคล้อยในที่สุด การยืดของผิวหนังบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวบริเวณต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง หน้าอก และหลังหย่อนคล้อยได้ ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้อาจแก้ได้ด้วยการค่อย ๆ ลดน้ำหนักร่วมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยสร้างความกระชับให้แก่ผิวหนัง ไขมันเพิ่มขึ้น ในช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากโยโย่เอฟเฟคอาจทำให้ไขมันสะสมในร่างกายได้ง่าย โดยไขมันที่เพิ่มขึ้นอาจสูงกว่าปริมาณไขมันในช่วงก่อนลดน้ำหนักอีกด้วย นอกจากนี้ ไขมันอาจสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งอวัยวะภายใน ซึ่งอาจส่งผลให้การลดน้ำหนักครั้งต่อไปทำได้ยากขึ้นกว่าเดิม สูญเสียกล้ามเนื้อ ในช่วงที่น้ำหนักตัวลดลงจากโยโย่เอฟเฟค ไม่เพียงแต่น้ำหนักและไขมันเท่านั้นที่ลดลงไป แต่ยังรวมถึงมวลกล้ามเนื้อที่ลดหายไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีพละกำลังลดลง โดยกล้ามเนื้อนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างและสะสมได้ยากกว่าไขมัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเพิ่มหรือรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารอื่น ๆ ที่ช่วยในการสร้างและรักษากล้ามเนื้อให้เพียงพอในแต่ละวัน ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอด้วย jumboslot อยากอาหารมากขึ้น ฮอร์โมนเลปตินมีหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกอิ่มหลังจากรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ โดยฮอร์โมนนี้จะถูกส่งออกมาจากเนื้อเยื่อไขมัน เมื่อถึงช่วงน้ำหนักลงเนื่องจากโยโย่เอฟเฟค ไขมันจะลดลง รวมถึงปริมาณของฮอร์โมนเลปตินที่ถูกส่งออกมาก็ลดลงไปด้วย ซึ่งส่งผลให้ร่างกายรู้สึกอิ่มช้า…

Continue Reading

วิธีคลายเครียดง่ายๆ

ความเครียดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพได้ทั้งกายใจ เช่น อาการปวดศีรษะ โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคอ้วน รวมถึงโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้น การคลายเครียดด้วยการทำกิจกรรมหรือปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงดีต่ออารมณ์และจิตใจแล้ว แต่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน สล็อตออนไลน์ เมื่อเกิดภาวะตึงเครียด เราอาจจัดการกับความเครียดของตนเองได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ หายใจเข้าลึก ๆ หยุดพักจากทุกสิ่งแล้วลองสำรวจลมหายใจตนเองสัก 5 นาที เริ่มต้นด้วยการนั่งหลังตรง หลับตา เอามือวางไว้ที่หน้าตัก จากนั้นหายใจเข้าลึก ๆ ด้วยจมูก แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปาก หรืออาจนั่งสมาธิเพื่อช่วยคลายเครียดด้วยก็ได้ ซึ่งหากทำเป็นประจำทุกวันก็อาจช่วยให้สมองรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นหัวเราะออกมาดัง ๆ การหัวเราะจนท้องแข็งไม่เพียงแต่ดีต่อจิตใจเท่านัั้น แต่ยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ร่างกายหลั่งออกมาตอนเครียด และยังช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยยิ้มให้กับทุกสิ่ง ไม่แปลกที่จะอารมณ์ไม่ดี โกรธ หรือโมโหในแต่ละวันที่ต้องเจอกับปัญหา แต่หากเราคิดบวกและเลือกที่จะยิ้มกว้าง ๆ ให้กับทุกสิ่ง ไม่เพียงจะช่วยให้ตัวเองคลายเครียดแล้ว ยังอาจช่วยให้ผู้คนรอบข้างยิ้มตามและมีความสุขได้เช่นกันจัดระเบียบความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หากกลัวว่าจะพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ควรใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิด แล้วอาจเขียนลงบนกระดาษ เขียนออกมาเป็นลำดับ หรือวาดภาพตามสะดวก เพราะวิธีนี้อาจช่วยให้คุณเห็นภาพความคิดของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น jumboslot ขยับร่างกายให้มากขึ้น ทั้งด้วยการออกกำลังกาย เล่นโยคะ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ปีนเขา ยกน้ำหนัก…

Continue Reading