ความฝันคืออะไร

ความฝันเป็นเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ขณะนอนหลับ เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือเหตุการณ์ในความฝัน ผู้ที่ฝันอาจไม่เคยพบหรือประสบกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนในชีวิตจริง และในบางครั้งความฝันที่เกิดขึ้นอาจดูแปลกตาและไกลจากความจริงอย่างสิ้นเชิง ความฝันมักส่งผลต่อความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้น ทั้งฝันดีและฝันร้าย ความฝันจึงอาจเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความฝันนั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในขณะหลับ เป็นภาวะที่สมองฉายภาพของสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่มีอยู่จริงและสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ เรื่องราวในความฝันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง คาดเดาไม่ได้ และไม่มีเหตุผล ในปัจจุบันนักวิจัยยังไม่สามารถระบุข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับความฝันได้ทั้งหมด แต่ก็มีทฤษฎีและความเชื่อเกี่ยวกับความฝันอยู่ไม่น้อย

สล็อตออนไลน์

ทำไมเราถึงฝันและความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ผู้เชี่ยวชาญได้ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร จนออกมาเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละทฤษฎีก็จะมีความแตกต่างกันไป เช่น ความฝันนั้นเป็นกระบวนการจัดการความจำของสมอง ความฝันเป็นผลกระทบจากความคิด ความเครียด อารมณ์ หรือสิ่งที่เคยพบเห็น ความฝันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและกระแสไฟฟ้าภายในสมอง รวมถึงความฝันยังอาจเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยของร่างกายได้อีกด้วย เป็นต้น ความฝันสามารถเกิดขึ้นขณะใดก็ได้ในระหว่างนอนหลับ แต่มักเกิดขึ้นในช่วง REM หรือช่วงมีการเคลื่อนไหวดวงตาอย่างรวดเร็วขณะนอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่สมองจะมีการตื่นตัวมากที่สุด ในอีกด้านหนึ่ง ความฝันมักถูกผูกโยงเข้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติ อย่างวิญญาณ การเห็นอนาคต โชคลาภ และลางร้าย อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีที่ว่าความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัด

ประเภทของความฝัน
ความฝันนั้นมีหลากหลายประเภท ตัวอย่างของความฝันที่พบได้ อาจแบ่งได้ ดังนี้

ฝันแบบรู้ตัว (Lucid dream)
ความฝันประเภทนี้เป็นความฝันที่ผู้ฝันทราบว่าตนเองกำลังอยู่ในความฝัน บางคนสามารถควบคุมเรื่องราวในความฝันได้ ความฝันแบบรู้ตัวอาจเกิดจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นของสมองส่วนจิตสำนึก ความรู้สึก ความจำ และภาษา ซึ่งโดยปกติสมองส่วนนี้จะทำงานน้อยลงหรือหยุดทำงานชั่วคราวในขณะหลับ ฝันแบบรู้ตัวเป็นภาวะของสมองระหว่างช่วง REM หรือช่วงมีการเคลื่อนไหวดวงตาอย่างรวดเร็วขณะนอนหลับ และในช่วงที่ใกล้ตื่นนอน โดยในช่วงนี้สมองจะมีการตื่นตัวมากที่สุด
ฝันซ้ำ (Recurrent dream)
ฝันซ้ำมักมีรูปแบบความฝันที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือล้มเหลว อย่างการถูกทำร้าย ถูกไล่ล่า ถูกขัง ล้ม สอบตก หรือพลาดงานสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฝันซ้ำอาจสะท้อนถึงปัญหาในชีวิตจริงที่ยังหาทางออกไม่ได้ ซึ่งอาจหายไปเองเมื่อปัญหานั้นคลี่คลายหรือผู้ฝันมีแนวทางที่จะรับมือกับปัญหานั้น อีกรูปแบบหนึ่งของฝันซ้ำ คือในความฝันผู้ฝันอาจพูดไม่ได้ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเขินอายและไม่กล้าแสดงออก
ฝันร้าย

jumboslot

ฝันร้ายเป็นการนิยามลักษณะของความฝันที่น่าหวาดกลัวหรือสร้างความรู้ในด้านลบกับผู้ที่ฝัน ฝันร้ายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและฝันร้ายอาจสะท้อนหรือบ่งบอกถึงสิ่งที่น่ากังวลได้หลายอย่างในชีวิตจริง เช่น ความเครียด ประสบการณ์เลวร้ายที่ฝังใจ ความรู้สึกด้านลบ ปัญหาด้านสุขภาพ อย่างโรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับการนอนหลับ โรคไมเกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น โดยในขณะที่ฝันร้ายผู้ฝันอาจตะโกนหรือกรีดร้องออกมาในขณะหลับและอาจทำให้ตื่นขึ้นได้
ทำความเข้าใจกับความฝัน
หลายคนอาจเคยพยายามที่จะจดจำความฝันและสงสัยว่าความฝันเหล่านั้นมีความหมายแฝงอะไรหรือไม่ แต่ความทรงจำเกี่ยวกับความฝันมักเป็นเรื่องราวที่ไม่ชัดจนและถูกลืมได้ง่าย สาเหตุที่คนจำความฝันได้อาจเกิดจากการที่ร่างกายตื่นในระหว่างที่ฝันจึงสามารถจดจำความฝันที่เพิ่งฝันไปได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในแต่ละคืนมนุษย์เราเข้าสู่ภาวะฝันประมาณ 6-8 ครั้งต่อคืน แต่ไม่สามารถจดจำความฝันเหล่านั้นได้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าจริง ๆ แล้วมนุษย์ไม่ได้ลืมเหตุการณ์ที่ตนเองฝัน เพียงแต่ถูกเก็บไว้ในความทรงจำส่วนลึกและไม่สามารถระลึกถึงได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงก็อาจทำให้จำความฝันนั้นได้

โดยเคล็ดลับที่อาจช่วยให้จดจำความฝันได้แม่นยำขึ้น ดังนี้

เตือนและย้ำตนเองให้จดจำความฝันในช่วงใกล้หลับ
เลี่ยงการใช้นาฬิกาปลุกเพราะอาจทำให้ตกใจขณะตื่น แล้วความจำเกี่ยวกับความฝันอาจหายไปได้
พยายามทบทวนความฝันในทันทีที่ตื่นนอน และจดบันทึก พราะเป็นสิ่งที่หายไปจากความคิดได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ความฝันนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองหรือความคิดเท่านั้น อาจมีเรื่องราวที่ให้ความรู้สึกสนุก มีความสุข หรือความทุกข์ก็ได้ แต่ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลกับความฝันมากเกินไป แต่การเกิดฝันร้ายบ่อยครั้งอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอารมณ์หรือสุขภาพ จึงควรหมั่นสังเกตสิ่งที่กระทบต่ออารมณ์และร่างกาย ซึ่งหากรู้สึกกังวลอาจไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

เครดิตฟรี

เกิดภาวะตื่นตัวทางเพศ
นักจิตวิทยากล่าวว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเกิดอาการตื่นตัวทางเพศได้ในขณะที่ฝัน แม้ว่าความฝันนั้นจะไม่มีเนื้อหาทางเพศเลยก็ตาม

การสูบบุหรี่อาจส่งผลต่อความฝันของคุณ
การศึกษาพบว่าคนที่เลิกสูบบุหรี่มาเป็นเวลานานจะมีความฝันที่สดใสในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าคนที่ยังสูบบุหรี่เป็นประจำ

มีระยะเวลาในการฝัน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการฝันต่อคืนอยู่ที่ถึง 2 ชั่วโมง แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเป็นการฝันทั้งคืนก็ตาม

อาการด้านจิตเภทบางอย่างสามารถปลุกประสบการณ์การตื่นในความฝันได้
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทต้องทนทุกข์ทรมานจากการนอนหลับที่ผิดปกติและการเห็นภาพหลอน รวมถึงอาการหลงผิดที่พวกเขาพบอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาคิดว่ากำลังตื่นแม้ว่าในขณะนั้นจะกำลังนอนหลับอยู่ก็ตาม

ฝันร้ายในระหว่างตั้งครรภ์นั้นเป็นเรื่องที่ดี
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ฝันร้ายในระหว่างตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่คลอดลูกได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีประสบการณ์นั้น

ท่ามกลางความฝันทั้งหมด มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก
ความรู้สึกเชิงลบและจินตนาการในเรื่องร้ายๆ มักเกิดขึ้นในความฝันมากกว่าเรื่องเชิงบวก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังหวาดวิตก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราจึงฝันร้ายบ่อยกว่าฝันดี

ความฝันหมายถึง “ความสุข ความรื่นเริง และเสียงดนตรี”
ในภาษาอังกฤษโบราณ นักนิรุกติศาสตร์เชื่อว่าที่มาของคำว่า “ความฝัน” นั้นมาจากคำว่า “ความสุข ความรื่นเริง และเสียงดนตรี”

สล็อต

ความฝันเกิดจากจิตวิญญาณที่ตื่นตัว
ชาว Raramuri ทางตอนเหนือของเม็กซิโกมีความเชื่อที่ว่าความฝันเป็นผลมาจากการที่จิตวิญญาณของคนเรานั้น “ตื่น” หรือ “มีสติ” และทำให้เห็นโลกได้ชัดเจนยิ่งกว่าปกติ (ครอบครัวชาว Raramuri มักตื่นขึ้นมาและพูดคุยเกี่ยวกับความฝันของพวกเขาในตอนกลางคืน)

ความฝันที่ยาวนานที่สุดมักเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเช้า
ตามปกติแล้วคนเรามักเข้านอนในช่วงกลางคืนและนอนยาวไปจนถึงเช้า แต่ความจริงก็คือฝันที่จะเป็นเรื่องราวได้อย่างยาวนานมักเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้า บางครั้งมันอาจยาวเป็นเรื่องเดียวได้ถึง 45 นาที

นกก็มีความฝันเหมือนกัน
ธรรมชาติของนกมีความเหมือนมนุษย์ตรงที่ได้รับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็ว (REM) ในระหว่างการนอนหลับ ได้มีการทำการทดลองที่เผยว่ากิจกรรมของคลื่นสมองของนกนั้นคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมนุษย์ และสรุปได้ว่าแม้แต่นกเองก็มีความฝันยามที่นอนอยู่

สัตว์เลื้อยคลานก็มีความฝัน
สัตว์เลื้อยคลานเองก็มีประสบการณ์การทำงานของสมองระหว่างการนอนหลับ ซึ่งนั่นบ่งบอกว่าพวกเขาอาจฝันได้เช่นกัน

ประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐฯเคยฝันว่าเขาเป็นอัมพาต
ตลอดชีวิตของประธานาธิบดี Lyndon Johnson มักฝันว่าเขาเป็นอัมพาต ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันซ่อนความนัยอะไรไว้หรือไม่

แม้ว่าหลายคนจะมีความรู้สึกว่าความฝันนั้นเป็นมากกว่าจินตนาการ มีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายว่าความฝันคือการบอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ แต่ก็นั่นแหละ หลายครั้งความฝันก็นำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อยู่ที่วิธีการที่คุณจะเลือกมอง

Tagged , , ,