แนะนำชุดตรวจโควิด-19

แม้ว่าสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นตามลำดับ แต่หลายคนอาจยังกังวลเมื่อจู่ ๆ ก็เกิดอาการป่วยในช่วงนี้ จึงต้องการหาวิธีตรวจสอบว่าตนเองติดเชื้อโควิดหรือไม่ บางคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด-19 หรือ Rapid Test ในต่างประเทศ ที่สามารถตรวจด้วยตนเอง ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้แม้ว่าจะสะดวก แต่อาจไม่สามารถยืนยันถึงการติดเชื้อชนิดนี้ได้ Rapid Test เป็นการตรวจหาสารแอนติบอดี (Antibody) ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายเกิดการติดเชื้อ โดย Rapid Test อาจใช้เวลาในการแสดงผลเพียงไม่กี่นาทีไปถึงหลักชั่วโมง แต่การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ขั้นตอนหลักในการวินิจฉัยโรคโควิด-19 อีกทั้งการจำหน่ายชุดตรวจรูปแบบนี้ในประเทศไทยยังขัดต่อกฎหมายอีกด้วย เพราะการตรวจจำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด สล็อตออนไลน์ ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Test ยืนยันการติดเชื้อได้จริงไหม ?สิ่งแรกที่ควรทราบ คือ ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอม อย่างเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ หรือสารเคมี ในกรณีที่ร่างกายติดเชื้อ ไม่ว่าจะจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อชนิดอื่น ระบบภูมิคุ้มกันจะหลั่งสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีออกมาเพื่อดักจับและทำลายเชื้อเหล่านั้น ชุดตรวจในรูปแบบ Rapid Test นั้นจะใช้สำหรับหาสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่ร่างกายหลั่งออกมาเมื่อเกิดการติดเชื้อ โดยเครื่องมือการตรวจนี้อาจใช้ตรวจหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการอย่างน้อย 5 วัน เพื่อหาสารภูมิต้านทานชนิด M (Immunoglobulin M: IgM) หรือหลังมีอาการป่วย 10 วัน…

Continue Reading

เตือนนักสูบระวังติดเชื้อโควิด-19

บุหรี่เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่ประกอบไปด้วยสารพิษหลายชนิด แม้ว่าสารพิษจะไม่ส่งผลเสียที่ชัดเจน แต่สารเหล่านั้นจะค่อย ๆ ทำลายปอดจนปอดอ่อนแอได้ ซึ่งโรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปอดก็เป็นอวัยวะภายในระบบนี้ หากผู้สูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สล็อตออนไลน์ การสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายโรค อย่างโรคปอดและโรคหัวใจ จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนชี้ว่า ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากกว่าคนกลุ่มอื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใช้บุหรี่มวนเท่านั้น แต่ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีเสี่ยงเช่นเดียวกัน ไม่เพียงในแง่ของความรุนแรงจากโรคที่เพิ่มมากขึ้น แต่รวมถึงความเสี่ยงในการรับเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สูบบุหรี่และโรคโควิด-19ผู้ที่สูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีอัตรากการติดเชื้อโควิด-19 สูงกว่าคนทั่วไป โดยช่องทางในการติดเชื้อมาจากการสูดดมละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งโดยตรง รวมทั้งเกิดจากการสัมผัสกับสิ่งของที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง อย่าวราวจับ โต๊ะ หรือลูกบิดประตู และนำมือที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาสัมผัสกับปาก จมูก และดวงตาจนทำให้เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ การสูบบารากุ (Baraku) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่น ๆ ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อจากในน้ำลายโดยตรงได้ นอกจากอัตราการติดเชื้อที่สูงกว่าคนทั่วไปแล้ว การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ายังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายด้วยเช่นกัน เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าการสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและร้ายแรงได้หลายโรค ทั้งโรคปอด โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูบมาเป็นระยะเวลานาน จากการศึกษาข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลายชิ้นชี้ว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบประมาณ 1.4 เท่า และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายที่ต้องเข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบประมาณ 2.4 เท่า jumboslot นอกจากนี้ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและระบบการหายใจ อย่างโรคมะเร็งปอดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…

Continue Reading

วิธีป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ

ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism, Overactive Thyroid) เป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ ส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุลและเกิดความผิดปกติขึ้น เช่น น้ำหนักลด หงุดหงิดง่าย มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย และหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น สล็อตออนไลน์ คนรอบตัวและตัวผู้ป่วยด้วยภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจพอทราบกันว่า อาการจากภาวะนี้มักรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาอาการ หากทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมออาจช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้น ทำไมผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ควรเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ ?ฮอร์โมนไทรอกซีน (Thyroxine) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์ โดยฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจ ระบบเผาผลาญพลังงาน และเสริมการทำงานของระบบอื่น ๆ ของร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินก็อาจส่งผลให้ระบบเหล่านี้ทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติตามมา เช่น ท้องเสีย น้ำหนักลด ขี้ร้อน รู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล หัวใจเต้นรัว มือสั่น หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นต้น อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษจึงส่งผลให้ผู้ป่วยมักประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาจกระทบทั้งในด้านการทำงาน การเรียน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงรูสึกไม่มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพอาจช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ได้ ด้วยเหตุนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นทางเลือกที่ควรทำอย่างขาดไม่ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อไทรอยด์เป็นพิษ ควรใช้ชีวิตอย่างไร ?ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจากภาวะนี้อาจลองนำวิธีต่อไปนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอาหารเพื่อปรับสมดุลไทรอยด์ผู้ที่ป่วยด้วยภาวะไทรอยด์เป็นพิษสามารถรับประทานอาหารแทบไม่ต่างจากคนทั่วไป เพียงแต่มีอาหารหรือสารอาหารบางอย่างที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น…

Continue Reading

อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นกลุ่มคนที่ต้องใส่ใจเรื่องอาหารมากเป็นพิเศษ โดยจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการของโรค ซึ่งการเลือกอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานนั้นอาจไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องรู้พื้นฐานในการเลือกที่เหมาะสม สล็อตออนไลน์ นอกจากอาการของโรคเบาหวานแล้ว ภาวะแทรกซ้อนจากโรคนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายไม่แพ้กัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรควบคุมปริมาณสารอาหารที่ได้รับอย่างเหมาะสม ในบทความนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับง่าย ๆ ในการเลือกอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน เพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อาหารสําหรับคนเป็นเบาหวาน อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน เลือกอย่างไร?หลายคนอาจคิดว่าโรคเบาหวานต้องควบคุมน้ำตาลเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเป็นเบาหวานจำเป็นต้องควบคุมสารอาหารอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่อาจเกิดตามมา โดยวิธีเลือกอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานสามารถทำได้ ดังนี้ อ่านฉลากโภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์เสมอการอ่านฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คนที่เป็นเบาหวานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยสิ่งที่ควรสังเกตหลัก ๆ เลยก็คือปริมาณของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ำตาลในอาหารชนิดนั้น โดยปริมาณที่เหมาะสมอาจแตกต่างไปในแต่ละคน ซึ่งแพทย์จะช่วยแนะนำปริมาณสารอาหารที่ปลอดภัยให้ นอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้ว ควรสังเกตสารอาหารหรือสารปรุงแต่งอื่น ๆ ว่าอยู่ในระดับที่ไม่มากจนเกินไป อย่างปริมาณโซเดียม ไขมัน และพลังงาน เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีความเสี่ยงจากของโรคบางโรคสูงกว่าคนทั่วไป อีกสิ่งที่สำคัญในการอ่านฉลาก คือ หน่วยบริโภค (Serving Size) ซึ่งเป็นตัวกำหนดสารอาหารที่อยู่ในฉลากโภชนาต่อการรับประทานหนึ่งครั้ง โดยหน่วยบริโภคจะช่วยให้แบ่งการรับประทานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงสารอาหารที่มีประโยชน์อื่น ๆ อย่างโปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย jumboslot ทำความเข้าใจกับอาหารปราศจากน้ำตาลผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลต่ำและไม่มีน้ำตาลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นเบาหวาน แต่ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้ออาจระบุน้ำตาลในชื่อหรือสารอื่น อย่างแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตแทน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener)…

Continue Reading

เคล็ดลับปากไม่ลอก

หลายคนมักจะมีอาการปากแห้งอยู่บ่อยครั้งจากการสัมผัสกับสภาพอากาศที่หลากหลาย ทำให้ริมฝีปากของคุณแห้ง เจ็บ มีรอยแตก ลอกเป็นแผ่น หากบางคนที่ปากแห้งมากอาจเกิดการระคายเคืองหรือรู้สึกเจ็บปวดได้เช่นกัน โดยในบทความนี้จะมาแนะวิธีดูแลริมฝีปากที่แห้ง แตก ลอก ให้กลับมาเนียนนุ่มอีกครั้ง อาการปากแห้งจะทำให้ผิวของริมฝีปากกักเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยลง โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงที่มีอากาศแห้ง และนอกเหนือจากสภาพอากาศก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอาการปากแห้งได้ เช่น น้ำลาย เครื่องสำอาง การรับประทานอาหาร โรคผิวหนัง หรือการใช้ยาบางชนิด เป็นต้น สล็อตออนไลน์ เคล็ดลับแก้ปากแห้งแบบธรรมชาติหากคุณเป็นคนริมฝีปากแห้งอยู่บ่อย ๆ ก่อนการบำรุงควรเริ่มจากการสครับริมฝีปาก เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกเสียก่อน โดยนำเกลือหรือน้ำตาลผสมกับน้ำผึ้งแล้วนำมาขัดผิวบริเวณริมฝีปากที่แห้งเป็นขุยหรือแผ่น หลังจากสครับริมฝีปากเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการบำรุงริมฝีปาก เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันการแห้งของผิวบริเวณริมฝีปากได้ โดยวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีคุณสมบัติช่วยแก้ปากแห้งได้ เช่น น้ำมันมะพร้าวเนื่องจากผิวบริเวณริมฝีปากมีเกราะป้องกันผิวที่บางเบากว่าผิวในบริเวณอื่นของร่างกาย น้ำมันมะพร้าวจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผิว รวมทั้งอาจมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับอาการปากแห้ง โดยวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อแก้อาการปากแห้ง คือ นำแผ่นสำลีหรือนิ้วสะอาดปาดน้ำมันมะพร้าวแล้วทาลงบนริมฝีปากในปริมาณที่ต้องการ โดยสามารถทำได้ตลอดวันหรือทุกเวลาที่ต้องการ ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณในการกักเก็บความชุ่มชื้น ต้านอาการอักเสบ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะซึมเข้าสู่ผิวและช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณผิวริมฝีปาก ในขั้นแรกให้นำส่วนใบของว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก คว้านส่วนที่เป็นเนื้อวุ้นออกมาล้างให้สะอาด จากนั้นนำมาทาบริเวณริมฝีปาก โดยให้ทาวันละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากในว่านหางจระเข้มีเอนไซม์อ่อน ๆ ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ แต่หากไม่สะดวกในการใช้ว่านหางจระเข้แบบสด ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ในรูปแบบเจลที่สามารถใช้ทาบริเวณปากได้เช่นกัน ซึ่งก่อนการใช้ควรอ่านคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย jumboslot น้ำผึ้งนอกเหนือจากการใช้เป็นส่วนผสมในขั้นตอนการขัดเซลล์ผิวเก่าออกจากริมฝีปาก น้ำผึ้งสามารถใช้แก้อาการปากแห้งได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันการติดเชื้อบริเวณที่มีรอยแตก…

Continue Reading

Pap Smear เพิ่มโอกาสรักษามะเร็งปากมดลูก

Pap Smear (Pap Test) หรือแปปสเมียร์ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยจะเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกเพื่อนำมาหาความผิดปกติ ซึ่งถือเป็นวิธีการตรวจที่ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ประหยัดเวลา และมีราคาไม่สูง การเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์เป็นประจำอาจช่วยให้พบเซลล์ผิดปกติที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง อีกทั้งจะเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที โดยปกติแล้ว การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไปหรือเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์ และควรเข้ารับการตรวจบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สล็อตออนไลน์ Pap Smear ควรตรวจบ่อยแค่ไหน ?แปปสเมียร์สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี โดยในช่วงอายุดังกล่าวอาจเข้ารับการตรวจทุก 3 ปี ไปจนกระทั่งอายุ 29 ปี แต่ผู้ที่มีอายุ 30-65 ปี หากผลการตรวจไม่พบว่าเจอเซลล์ผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการตรวจทุก 3-5 ปี ร่วมกับการตรวจเชื้อเอชพีวี สำหรับการตรวจหลังจากอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ถึงความจำเป็นในการตรวจด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงบางประการเข้ารับตรวจถี่กว่าคนทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำผู้ที่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติบริเวณปากมดลูกผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ใช้ยาเคมีบำบัด เคยเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้นผู้ที่ตั้งครรภ์และเคยมีประวัติทารกตายตลอด (Stillbirth)ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) ร่วมกับผ่าตัดปากมดลูกออกไป และไม่เคยมีประวัติโรคมะเร็งปากมดลูกอาจไม่มีความจำเป็นในการตรวจ Pap…

Continue Reading