ขนุนพันธุ์ตาบ๊วย

ขนุนพันธุ์ตาบ๊วย“ขนุนพันธุ์ตาบ๊วย” ตั้งชื่อตามเจ้าของ เป็นขนุนที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นบรรพบุรุษของขนุนหลายพันธุ์ อันเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ เช่น พันธุ์ฟ้าถล่ม พันธุ์อีถ่อ และพันธุ์จำปากรอบ เป็นต้น กล่าวกันว่าต้นดั้งเดิมให้ผลขนาดใหญ่มาก มหาฉิม บุญเปี่ยม ยืนยันว่า ได้นำขนุนพันธุ์ตาบ๊วยมาจาก กม.8 ต.บางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ ธนบุรี ต้นเดิมอายุราว 60 ปี ยอดด้วน ต้นใหญ่ เป็นพุ่มเตี้ย ใบหนาเป็นมันลักษณะประจำพันธุ์การติดผล ติดผลดกตั้งแต่ 20-80 ผลต่อต้นต่อปีลักษณะผล ผลมีรูปร่างทรงมะกอกฝรั่งหรือทรงไหกระเทียมดอง ไม่กลมนัก ผลมีขนาดที่วัดโดยรอบได้ประมาณ 110-130 เซนติเมตร ผลมีผิวเรียบ หนามใหญ่เนื้อยวง ใหญ่ ยาว สีเหลืองปานกลาง (สีทอง) ยวงกรอบ แห้ง รสหวานเมล็ด ใหญ่ค่อนข้างกลมซัง สีค่อนข้างขาวต้น มีขนาดใหญ่เป็นพุ่มเตี้ย ใบใหญ่ค่อนข้างกลม ใบหนาเ็ป็นมันไม่ค่อยสากมือเพราะมีขนน้อย ขนุนพันธุ์นี้ทนทานดินที่เป็นกรดได้ดี[ jumbo jili]ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อวงศ์ : MORACEAEชื่อท้องถิ่น : มะหนุน หมักหมี๊…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ

ขนุนชนิดทองคำดีเลิศลักษณะประจำจำพวกการต่อว่าดผล เป็นขนุนชนิดค่อย สามารถมีดอกติดผลประโยชน์เมื่ออายุ 2 ปี ข้างหลังการปลูก ได้ผลผลิตทะวายได้ ขนุนเริ่มมีดอกตั้งแต่มิ.ย. เป็นต้นมา เริ่มเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ตั้งแต่พฤศจิกายนลักษณะผล ทรงกลม น้ำหนักผลเฉลี่ย 10-15 กิโลต่อผล ผิวสวยเนื้อยวง มีสีเหลืองทองคำ เนื้อครึ้ม รสหวาน กรอบอร่อย มีเนื้อ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลซัง น้อย jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อสกุล : MORACEAEชื่อแคว้น : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeถิ่นเกิด : อินเดียแหล่งที่เจอ : เจอทั่วๆไปในประเทศไทยลักษณะเค้าโครง :-วิสัย ต้นไม้ขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร ลำต้นรวมทั้งกิ่งเมื่อมีรอยแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นเหมือนนมไหล-ลำต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลปนแดงอ่อน-ใบ เป็นใบโดดเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ยาว 10 –…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์ศรีบรรจง

ขนุนประเภทศรีบรรจงลักษณะประจำจำพวกการต่อว่าดผล ขนุนประเภทนี้เป็นขนุนประเภทหนัก ตั้งแต่แมื่อดอกบานจนกระทั่งผลแก่ใช้เวลาโดยประมาณ 140-145 วัน ภายหลังผลสุกแล้ว ถ้าหากยังไม่ผ่าค่อนข้างจะเก็บไว้ได้อีก 2-3 วัน โดยที่ีเนื้อยังแข็งไม่เหลวลักษณะผล ทรงผลกลมรี ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักราว 10-15 โลต่อผล ผิวเปลือกสีเขียวเข้ม หนามมีขนาดใหญ่แล้วก็เรียบ เปลือกครึ้มปานกลางเนื้อยวง มีรูปร่างกลมรีและก็ครึ้ม สีเหลืองทองคำ เนื้อแข็งกรอบ รสหวานจัดซัง มีน้อย เล็ก และก็แคบเม็ด กลมเล็ก jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อสกุล : MORACEAEชื่อเขตแดน : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeบ้านเกิดเมืองนอน : อินเดียแหล่งที่เจอ : เจอทั่วๆไปในประเทศไทยลักษณะเค้าโครง :-วิสัย ไม้ใหญ่ขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร ลำต้นแล้วก็กิ่งเมื่อมีรอยแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นเหมือนนมไหล-ลำต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลปนแดงอ่อน-ใบ เป็นใบลำพัง เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8 ซม.…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์เหลืองบางเตย

ขนุนประเภทเหลืองบางเตยลักษณะประจำประเภทการต่อว่าดผล ขนุนที่ปลูกด้วยกิ่งทาบจะได้ผลดกเมื่ออายุได้ 3 ปี ข้างหลังการปลูก ติดผลทะวายด้วย เมื่อเก็บเกี่ยวผลแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ผลติดบนต้นอยู่เป็นประจำ ติดผลเยอะ เนื้อดก สีแก่ แล้วก็รสดี ติดผลตั้งแต่โคนต้นถึงยอดหรือปลายกิ่งเล็ก ก้านผลยาวโดยประมาณ 30 ซม. ในหนึ่งก้านจะมี 1-4 ผลลักษณะผล ผลทรงไข่ ผลมีแป้วบ้าง ผลขนาดใหญ่ที่เคยเจอหนัก 25 โลต่อผล ธรรมดามีน้ำหนักโดยประมาณ 15 โลต่อผล ผิวผลอ่อน มีสีเขียวอมเหลือง ผลแก่จะมีสีน้ำตาลเข้ม หนามขนาดปานกลาง เปลือกครึ้มปานกลางเนื้อยวง ยาวราว 8-8.5 ซม. ยวงสีเหลืองจัด รสหวานกรอบ ไม่เหลว สามารถรักษาได้นานวันไส้ มีขนาดใหญ่ซัง มีน้อยถึงปานกลางเม็ด ขนาดปานกลางทรงพุ่มไม้ต้น แผ่กว้างแตกกิ่งระดับดินหรือเหนือขึ้นมาน้อย 3-5 กิ่ง ทรงพุ่มไม้โปร่ง กิ่งปลายทรงพุ่มไม้มีขนาดใหญใบ ใหญ่ปานกลาง jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อตระกูล : MORACEAEชื่อเขตแดน : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ :…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์บ๊วยฉิมพลี

ขนุนชนิดบ๊วยฉิมพลีลักษณะประจำจำพวกการต่อว่าดผล เมื่อปลูกได้ 3 ปีเศษ มักเริ่มได้ผลตามโคนต้นหรือกิ่งใหญ่ ช่อหนึ่งส่งผลมากยิ่งกว่า 1 ผล มีดอกเพศผู้และก็ใบเลี้ยงหลายใบรุ่งโรจน์ออกมากับช่อดอก มีดอกติดผลตามฤดูกาลลักษณะผล มีลักษณะกลมยาว ผิวไม่เรียบนัก ผลมีน้ำหนัก 15-30 กิโลต่อผล ผิวผลสีเหลืองคละเคล้าน้ำตาลเนื้อยวง ใหญ่ซึ่งรวมกับเม็ดได้ 10 ยวงต่อกก. เนื้อยวงครึ้ม รสหวานไม่มากสักเท่าไรนัก เนื้อกรอบอร่อย ไม่เฉอะแฉะเม็ด เล็กใบ งาม เขียวเข้ม เป็นเงา ครึ้มไม่สากมือ มีนวลมาก เมื่อต้นสูงราวๆ 1 เมตร ใบตอนกึ่งกลางลำต้นจะใหญ่มาก เส้นใบทางข้างบนไม่สูง แม้กระนั้นเส้นใบข้างใต้ใบจะนูนแจ่มกระจ่างทรงพุ่มไม้ต้น ทรงต้นดีงดงามกระทัดรัดขนุนประเภทนี้มีข้อเสียบ้างหมายถึงบางทีผลจะแตก ควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีกลิ่นหอมสดชื่น ขนุนจำพวกนี้สนองตอบต่อปุ๋ยดี หากให้ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซียมในสูตรสูง ขนุนจะมีรสหวานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขนุนชนิดนี้ได้รับความนิยมของพ่อค้าที่จะนำไปแกะยวงขาว jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อตระกูล : MORACEAEชื่อเขตแดน : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeบ้านเกิดเมืองนอน : อินเดียแหล่งที่เจอ : เจอทั่วๆไปในประเทศไทยลักษณะโครงร่าง…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์ป้าจือ

ขนุนชนิดป้าจือลักษณะประจำประเภทการตำหนิดผล ทรงผลยาวมีจุกหัวขั้วผล ทำให้ยวงขนุนรอบๆนี้ไม่สมบูรณ์ ขนาดผลไม่ค่อยบ่อย ผลมีขนาดเฉลี่ย 10-30 กก.ต่อผล ผิวผลมีสีีเขียวอมเหลือง หนามห่าง เปลือกดกปานกลาง ยางมากมาย เนื้อยวง ยาว ใกล้จุกไม่สมบูรณ์ ยวงธรรมดายาว 8-8.5 ซม. ดก 0.5-1.0 ซม. ยวงสีเหลืองเข้ม รสหวาน มีน้ำหนักเนื้อยวง 45 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล ไส้เล็ก ซังน้อย เม็ดเล็ก ไส้ เล็ก ซัง น้อย เม็ด เล็ก jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อตระกูล : MORACEAEชื่อแคว้น : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeถิ่นเกิด : อินเดียแหล่งที่เจอ : เจอทั่วๆไปในประเทศไทยลักษณะเค้าโครง :-วิสัย ไม้ใหญ่ขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์จำปากรอบ

ขนุนชนิดจำปากรอบขนุนชนิดนี้มีเกิดในจังหวัดปราจีนบุรี มีเชื้อสายมาจากขนุนจำพวกตาบ๊วย เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของขนุนประเภทฟ้ากระหน่ำลักษณะประจำจำพวกการต่อว่าดผล ได้ผลดกปานกลาง ได้ผลในปีที่ 3 ข้างหลังการปลูก ก็เลยจัดเป็นขนุนชนิดค่อยลักษณะผล ทรงผลไม่สวย ผลไม่กลม ลักษณะผลไม่เรียบร้อย ด้วยเหตุว่ามีผิวตะปุ่มตะป่ำ ผลมีขนาดใหญ่ปานกลาง น้ำหนักผลเฉลี่ยราว 12-25 โลต่อผลเนื้อยวง ไม่ดก เนื้อยวงของจำพวกจำปากรอบ เมื่อผลอ่อนมีสีขาว แต่ว่าเพียงพอผลแก่ยวงจะเป็นสีจำปาเนื้อแข็งกรอบ เนื้อไม่เหลวหากแม้สุกจัด สามารถรักษาได้เป็นเวลายาวนานกว่าจำพวกอื่น เนื้อมีรสชาติหวานอร่อย อมเปรี้ยวบางส่วน มีีข้อผิดพลาดบ้างเป็นจะต้องแกะยวงขณะผลแก่สุกเต็มกำลังเพียงแค่นั้นก็เลยจะกินได้ทรงพุ่มไม้ เตี้ยและก็เล็กมากยิ่งกว่าจำพวกอื่น สามารถปลูกระยะ 6×6 หรือ 7×7 เมตร ได้ใบ มีสีเขียวเข้มเป็นเงา ปลายใบแหลม jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อสกุล : MORACEAEชื่อแคว้น : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeบ้านเกิด : อินเดียแหล่งที่เจอ : เจอทั่วๆไปในประเทศไทยลักษณะโครงร่าง :-วิสัย ไม้ใหญ่ขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์ทองสุดใจ

ขนุนชนิดทองคำสุดใจการตำหนิดผล ติดผลเยอะมากมายจำพวกหนึ่ง ดกกว่าขนุนชนิดฟ้ากระหน่ำลักษณะผล ผลมีรูปไข่ออกจะกลม ส่วนมากผลมีผิวเรียบ บ่อยอีกทั้งผล มีเบี้ยวน้อย มีซังน้อย ผลขนาดใหญ่ ผลหนักราว 8-29 กก. หรือเฉลี่ย 20 กิโลต่อผล เปลือกผลค่อนข้างจะบาง ปลายหนามแหลม ยวงมีสีเหลืองเหมือนกลมกลืน เมื่อผลแก่มักแตกได้ง่าย และก็เน่าเหม็นหายเนื้อยวง ใหญ่ ครึ้ม สีเหลืองทองคำเข้มงดงาม มีรสหวานปานกลาง ถ้าเกิดฝนตกชุกตอนติดผล เนื้อจะจืดชืดชืีดเนื่องจากว่าความหวานต่ำลง ถ้าเกิดผลสุกเต็มกำลังในตอนไม่มีฝนตก เนื้อยวงจะแห้งเกรียม รสหวานอร่อยมาก ซัง มีซังน้อย ซังมีสีเหลืองเข้ม รสหวาน เม็ด เล็ก เม็ดไม่แตกหน่อในผล เมื่อผลสุกเ็ต็มที่ ทรงพุ่มไม้ ขนาดปานกลาง ไม่สูงนัก โปร่งแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบ ค่อนข้างจะกลมรี ปลายใบมนนิดหน่อยใบสากมือไม่มากมาย jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.ชื่อสกุล : MORACEAEชื่อเขตแดน : มะหนุน หมักหมี๊ หมากลางชื่อสามัญ : Jackfruit Treeถิ่นเกิด :…

Continue Reading

ขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ

ขนุนชนิดกว้างใหญ่ขวาขนุนต้นเดิมมีเพียงแต่ต้นเดียวที่ข้างหลังพระที่นั่งกว้างใหญ่ขวา ซึ่งแก่ราว 140 ปี ปลูกโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยงตรงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ขนุนจำพวกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีความคิดให้รักษาไำว้ โดยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำงานเพาะพันธุ์ร่วมกับโครงงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดารวมทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการผลักดันจากทัพบกตั้งขึ้นโครงงานเพาะเลี้ยงเยื่อขึ้นในปี พุทธศักราช 2527โครงงานแพร่พันธุ์ขนุนประเภทกว้างใหญ่ไพศาลขวาโดยขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อได้ปริมาณ 999,999 ต้น ในปี พุทธศักราช 2535 ต้นขนุนที่เพาะพันธุ์ได้นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพระราชทานแก่ประชากรไปปลูกทั่วราชอาณาจักร ฯลฯไม้มหามงคลเพื่อสรรเสริญในวโรกาสมแบกงคลยุคสรรเสริญพระมเหสีสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12 ส.ค. 2535ลักษณะประจำจำพวกการต่อว่าดผล ผลมักติดมากยิ่งกว่า 1 ผลต่อก้าน ช่อดอกหรือติดผลเป็นพวงลักษณะผล ผลเกือบจะกลม ส่วนของผลรอบๆขั้วผลมักยุบ ผลขนาดเท่ีากระออมน้ำ น้ำหนักผลราวๆ 5 โลต่อผล ผิวเปลือกผลสีเหลืองทองคำ หนามเล็ก เปลือกบาง ยางน้อยเนื้อยวง ขนาดปานกลาง ทรงออกจะยาว เนื้อยวงสีเหลือง งาม มีรสหวานจัดมีความหวานถึง 21 องศาบริกซ์ รสอร่อยมีกลิ่นหอมสดชื่นไส้ เล็ก ซัง น้อย ช้อนห่าง เม็ด มีขนาดเล็ก jumbo jiliชื่อวิชาพฤกษศาสตร์ :…

Continue Reading

กระจับ

กระจับ (Water Chestnut)ชื่อด้านวิทยาศาสตร์: Trapa Bicornis กระจับ มีชื่อพื้นเมืองว่า กะจับ มาแง่ง พายับ เขาควาย เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำที่ลอยได้ ถูกใจน้ำนิ่ง แก่หลายฤดูขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รากจะหยั่งลึกลงดินใบลำพัง มี 2 แบบ เป็นใบลอยน้ำรวมทั้งใบใต้น้ำ ใบลอยน้ำมีก้านยาวอวบน้ำและก็ส่วนกึ่งกลางจะพองออกเป็นกระเปาะทำให้ลอยน้ำได้ดิบได้ดี แผ่นใบของใบลอยน้ำมีรูกระจับที่เจอในประเทศไทยมีทั้งหมดทั้งปวง 4 จำพวก แบ่งเป็น 2 จำพวก เป็นกรุ๊ปที่ 1 เป็นกระจับที่ผลมี 2 เขา (กระจับเขาควาย) ดังเช่น กระจับเขาแหลม และก็กระจับเขาทื่อ– กระจับเขาแหลม (Horn Nut)– กระจับเขาทื่อ (Water caltrops)กรุ๊ปที่ 2 เป็นกระจับที่ผลมีสี่เขา ตัวอย่างเช่น– กระจ่อม (Jesuit Nut)– กระจับ (Tinghara Nut) jumbo jiliกระจ่อม เจอในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนกระจับ เจอในจังหวัด นครศรีธรรมราช ที่เติบโตในรูปแบบของวัชพืชน้ำ เป็นกระจับประเภท 4…

Continue Reading